Expozície

Bethlenov dom

Dolná 8
Aktuálna výstava
19.november 2015 - 21.február 2016

Jaroslav Kubička: Spomienky na sochy

Vila Dominika Skuteckého

Horná 55
Aktuálna výstava
14.február 2012 - 31.december 2017

Stála expozícia Dominika Skuteckého

Nám Š. Moysesa

Nám Š. Moysesa 25
Aktuálna výstava
29.október 2015 - 06.marec 2016

Motívy neviditeľnosti
Prihlásenie