Expozície

Bethlenov dom

Dolná 8
- - -

Vila Dominika Skuteckého

Horná 55
Aktuálna výstava
14.február 2012 - 31.december 2017

Stála expozícia Dominika Skuteckého

Nám Š. Moysesa

Nám Š. Moysesa 25
Aktuálna výstava
28.máj 2015 - 26.júl 2015

Rastislav Podoba - Pracovná plocha
Prihlásenie