Jana Farmanová - V mojich záhradách Jana Farmanová - V mojich záhradách

20.marec 2018 - 03.jún 2018

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy JANA FARMANOVÁ V MOJICH ZÁHRADÁCH v utorok 20. marca 2018 o 17.00 v Bethlenovom dome na Dolnej 8 v Banskej Bystrici. Kurátorkou výstavy je Silvia Čúzyová. Výstava potrvá do 3. júna 2018.Na samostatnej výstave v Stredoslovenskej galérii autorka predstaví širokú škálu malieb zo svojej doterajšej tvorby. Farmanová výstavou otvára svoju veľkú tému „záhrady a prírody“, ktorú predstaví ako archetypálnu tému rastu, dozrievania, plynutia nielen v prírode, ale aj v ľudských vzťahoch. Maliarka dlhodobo reflektuje vo svojej tvorbe myšlienky panteizmu a viery v prírodu ako hýbateľa všetkého... čítať viac

HYDROZOA, Stála expozícia Stana Filka v Stredoslovenskej galérii / Časť prvá: Ján Ballx, HOB HYDROZOA, Stála expozícia Stana Filka v Stredoslovenskej galérii / Časť prvá: Ján Ballx, HOB

20.marec 2018 - 03.jún 2018

Pozývame Vás na prvú časť Stálej expozície Stana Filka v Stredoslovenskej galérii s názvom HYDROZOA, ktorú otvoríme v utorok 20. marca 2018 o 17.00 hod. v Bethlenovom dome na Dolnej 8 v Banskej Bystrici. SSG vlastní rozsiahlu zbierku diel archívnej a projektovej povahy tohto neoavantgardného umelca generácie 60. rokov. Nový formát trvalej expozície realizujú pozvaní autori v reakcii na Filkovu tvorbu, ktorú komponujú do novej inštalácie, prostredia, jednotlivého diela, resp. vytvárajú autonómne umelecké projekty. Program bol verejnosti sprístupnený úvodnou časťou v decembri 2017... čítať viac

13 marec 2018

Komentovaná prehliadka výstavy Mám rada pozornosť

Pozývame Vás na komentovanú prehliadku výstavy Mám rada pozornosť, ktorú povedie kurátorka výstavy Zuzana L. Majlingová. V utorok 13. marca o 17.00 v Pretóriu na Nám. Š. Moysesa 25, vstup voľný.

08 marec 2018

Obchodná verejná súťaž

Stredoslovenská galéria, Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica

vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa § 281 až § 288 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

na prenájom nebytových priestorov tvoriacich súčasť nehnuteľného majetku

Banskobystrického samosprávneho kraja v správe Stredoslovenskej galérie.


Bližšie informácie TU.

27 február 2018

Pretórium, prvé sídlo Múzea SNP a jeho expozície / prednáška

Pozývame Vás na prednášku riaditeľky Archívu Múzea SNP Tatiany Babušíkovej o počiatkoch Múzea SNP, ktoré boli späté s budovou Pretória. V utorok 27. 2. o 17.00 h., sprievodné podujatie k výstave Mám rada pozornosť, vstup voľný.

24 február 2018

Tvorivá dielňa k výstave Mám rada pozornosť

V sobotu 24. 2. o 13.00 pozývame do Pretória na tvorivú dielňu k výstave Mám rada pozornosť, na ktorej budeme skúmať architektonický priestor, vizuálnu a historickú stopu budovy Pretória a reagovať na diela vystavujúcich autorov. Pre dospelých, študentov a rodiny s deťmi od 8 rokov, vstup voľný. 

13 február 2018

Architektonicko-historický vývoj Pretória / prednáška

V utorok 13. februára 2018 o 17.00 pozývame na prednášku o architektonicko-historickom vývoji Pretória a komentovanú prehliadku po budove s historikom umenia Miroslavom Surom. Sprievodné podujatie k výstave Mám rada pozornosť a súčasť festivalu SSG Prvý človek bol umelec 3. Vstup voľný.

Mám rada pozornosť Mám rada pozornosť

06.február 2018 - 10.apríl 2018

/for English scroll down please/ Stredoslovenská galéria Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy Mám rada pozornosť v utorok 6. februára 2018 o 17.00 hod. v Pretóriu na Námestí Š. Moysesa 25 v Banskej Bystrici.Výstavný projekt MÁM RADA POZORNOSŤ je výsledkom umeleckého výskumu, ktorý pracuje s priestorom budovy Pretória Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici. Pretórium – pôvodne renesančná radnica – bolo postavené po roku 1500 a je významnou historicko-architektonickou pamiatkou situovanou v stredovekom hradnom areáli mesta. Budova prešla dlhým architektonickým vývojom, viacerými stavebnými etapami a mnohými zmenami funkcií... čítať viac

27 január 2018

Tvorivá dielňa s Jurajom Gáborom k výstave Od bodu k pamäťovej stope

Pozývame Vás na tvorivú dielňu s Jurajom Gáborom k edukačnej výstave Od bodu k pamäťovej stope. V sobotu 27. 1. o 13.00, vstup voľný.

Akvizície Stredoslovenskej galérie za rok 2017

15.december 2017 - 31.december 2018

V roku 2017 sa Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici podarilo získať štyri veľkorozmerné diela maliara Rastislava Podobu a grafiky Karola Pichlera. Kolekciu nadobudnutých zbierkových predmetov SSG za rok 2017 tvoria maľby Rastislava Podobu ARCHITEKTÚRA (2014, 140 x 200 cm, olej na plátne), CYKLUS (2012, 150 x 200 cm, olej na plátne), HELIOPOL (2013, 200 x 140 cm, olej na plátne), HISTÓRIA (2015, 150 x 200 cm, olej na plátne). Akvizícia umeleckých diel významne obohatí zbierku Stredoslovenskej galérie v médiu súčasnej maľby, v segmente, ktorý nebol za posledné roky výraznejšie dopĺňaný... čítať viac

Stála expozícia Dominika Skuteckého Stála expozícia Dominika Skuteckého

14.február 2012 - 31.december 2019

Dominik Skutecký (1849 - 1921) pochádzal z  rodiny židovského pôvodu, ktorá sa z  rodného Záhoria presťahovala za lepšími existenčnými podmienkami do Viedne, centra rakúskej monarchie. Výtvarné štúdiá absolvoval (1865 - 1869) v Odbornej škole historického maliarstva na Akademie der Bildenden Künste vo Viedni a Škole historickej maľby na Reale Accademia di Belle Arti v Benátkach. Vývin umelcovej tvorby zásadnejšie ovplyvnil práve kontakt s benátskym prostredím, kde sa aktuálne rozvíjala žánrová maľba a formoval módny mestský žáner... čítať viac

Prihlásenie