31. 1. bude Pretórium ZATVORENÉ.

Dňa 31. 1. 2020 bude budova Pretória na Námestí Štefana Moysesa 25, v Banskej Bystrici z technických zatvorená. Za porozumenie ďakujeme.