Aktualizácia web stránky

V máji 2018 sme spustili novú web stránku Stredoslovenskej galérie a jej aktualizácia zatiaľ stále prebieha. Všetky náležitosti sa budeme snažiť postupne dopĺňať, za pochopenie vopred ďakujeme.