BIELA KOCKA⁴ – 3 OCENENIA pre Stredoslovenskú galériu

PROJEKTY OCENENÉ V AKTUÁLNOM ROČNÍKU:
3 OCENENIA pre Stredoslovenskú galériu. 

Vyhlásenie víťazov 4. ročníka ocenenia BIELA KOCKA⁴ – Cena Rady galérií Slovenska za prínos v oblasti galerijných činností za rok 2019.

Gratulujeme našim kolegyniam a kolegom!

 

Krátke anotácie k oceneným projektom.

  • Kurátorský projekt

Autorky: Petra Hanáková, Emília Rigová (Stredoslovenská galéria)
KERES KULTURA! / ROBÍME KULTÚRU! (súčasné umenie a rómska identita)

Medzinárodná výstava prezentovala tvorbu mladej generácie umelcov a umelkýň, ktorí / ktoré s témou rómskej identity cielene pracujú a kriticky ju reflektujú. Namiesto stereotypných a exotizujúcich reprezentácií Rómov, ktoré sú žiaľ ešte i dnes dominujúce, priniesla výstava komplexnejšie spracovanie témy prostredníctvom súčasného vizuálneho umenia. Ponúkla tak jedinečný a kurátorsky komplexne spracovaný príspevok k diskurzu o „rómstve“ a jeho mieste v európskej kultúre. Ako súčasť projektu vznikol Kabinet rómskeho umenia a kultúry na Univerzite Mateja Bela. Porota ocenila aj to, že ide o kurátorský projekt s medzinárodným obsadením, tento rozmer je pre slovenskú výtvarnú scénu mimoriadne obohacujúci.

  • Edukačný projekt

Autorka: Martina Martincová (Stredoslovenská galéria)
Edukatívna výstava: Ako na umenie…2

Edukatívna výstava Ako na umenie…2 /príroda a krajina/ a nadväzujúci program (lektorské sprievody, animácie, komentovaná prehliadka) predstavuje kvalitnú a komplexnú formu súčasnej galerijnej edukácie, podporujúcej kritické myslenie a približujúcej vizuálne umenie. Program smeroval divákov i k uvažovaniu o aktuálnych spoločenských a ekologických problémoch. Vzdelávacie programy boli zamerané na širokú škálu návštevníkov, od najmenších až po seniorov. A originálnym spôsobom sprístupnili umelecké diela zo zbierok SSG. Tvorcom projektu sa podarilo prilákať divákov do galérie, oceňujeme dôraz na haptický zážitok vo fyzickom priestore, prácu s rôznorodými materiálmi, čo považujeme v čoraz digitalizovanejšom svete za zásadnú skúsenosť.

  • Iný odborný projekt

Autori: Katarína Barániková, Miroslav Slúka a kol. (Stredoslovenská galéria)
Reštaurovanie a výskum malieb Dominika Skuteckého

Reštaurovanie súboru 26 malieb zásadným spôsobom obohatilo výskum maliarskeho diela Dominika Skuteckého. Významným prínosom projektu teda nie je len samotné zreštaurovanie väčšej kolekcie malieb Skuteckého a nadväzujúca príprava pre novú stálu expozíciu maliara, ale aj overenie pravosti diel v zbierke SSG a vytvorenie databázy prvkov vzorových malieb Skuteckého ako základný výskumný materiál pre súčasné poznanie jeho tvorby.

Zoznam víťazných projektov a bližšie info nájdete TU.