ČO VŠETKO môžete zažiť na výstave – Ako na umenie 3 (portrét a figúra)

 
…skúmať, pozorovať, prirovnávať, objavovať, tvoriť, spoznávať cez hravé aktivity nielen diela výtvarného umenia. Prostredníctvom nich tiež uvažovať o sebe samom, ako vyzeráme, čím sa odlišujeme a aký bohatý môže byť náš vnútorný svet zložený z rôzmanitých pocitov a emócií.
Po uvoľnení opatrení sa na Vás tešíme v Bethlenovom dome (Dolná 8).
 
Video: Ivona Lichá
Grafická úprava: Palo Snoha