DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

Vážení návštevníci, na tomto linku: Dotazník spokojnosti s kultúrnymi službami – zaujímajú nás vaše skúsenosti a návrhy,

môžete vyjadriť svoju spokojnosť s našimi službami!