Jakub Stunder (1759-1811). Nikde cudzincom.

Výstavu otvárame 20. 1. 2022 o 17:00.