Komunikujme (s) umením

Aj prostredníctvom zborníkov predstavujeme verejnosti naše edukatívne výstavy. Poslednou bola výstava Ako na umenie…3 (portrét a figúra), ktorá pracovala s témou človeka v širších významových kontextoch.

Zborník Hranice neformálneho vzdelávania / Teória a prax v prostredí múzeí, galérií a pamiatok si môžete voľne stiahnuť: Hranice_zbornik_compressed (2)