Kultúrne inštitúcie kraja pripravili Víkendy pre Ukrajinu, výťažok zo vstupného venujú na pomoc utečencom

Do pomoci utečencom sa Banskobystrický samosprávny kraj zapojí aj prostredníctvom benefičných podujatí vo svojich kultúrnych inštitúciách. Ak chcete prispieť na dobrú vec aj vy, príďte do divadiel, múzeí, galérie a planetária, ktoré zriaďuje župa, počas siedmich Víkendov pre Ukrajinu. Celý výťažok zo vstupného i honorárov poputuje charitatívnym a neziskovým organizáciám, ktoré pomáhajú utečencom.

 Kultúrne inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj, sa zapoja do pomoci utečencom benefičnými podujatiami počas siedmich víkendov, od 18. marca do 1. mája 2022.

Víkendy pre Ukrajinu, počas ktorých bude celý výťažok zo vstupného i honorárov v župných divadlách, múzeách, galérie a planetária venovaný na pomoc utečencom. To, že ide o podujatie „Pre Ukrajinu“, bude označené aj priamo v programe divadiel a planetária, v prípade múzeí a galérie pôjde o výťažok z víkendového vstupného do stálych expozícií i aktuálnych výstav.

Všetky predané lístky venujeme počas sobôt a nedelí na tieto účely.

#standwithukraine