Kultúrne poukazy 2020

Vážení návštevníci, už prijímame kultúrne poukazy na rok 2020. Školské skupiny a jednotlivci ich môžu využiť na lektoráty a tvorivé dielne k našim aktuálnym výstavám a Stálej expozícii D. Skuteckého. Srdečne pozývame!