KULTÚRNE POUKAZY

Vážení návštevníci, už prijímanie Kultúrne poukazy študentov základných a stredných škôl. 

Kultúrne poukazy môžu žiaci a pedagógovia uplatniť v rôznych kultúrnych inštitúciách, ktoré sa zapoja do programu Kultúrne poukazy 2022 a budú poskytovať kultúrne služby. Zoznam kultúrnych inštitúcií je zverejnený na webovom sídle www.kulturnepoukazy.sk.