MONOGRAFIA – Ján Jakub Stunder (1759-1811). Nikde cudzincom.

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici v spolupráci s Katedrou dejín výtvarného umenia, Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Slovenskou národnou galériou vydala prvú monografiu Jána Jakuba Stundera (1759-1811). Nikde cudzincom. Kodaň – Budapešť – Levoča – Banská Bystrica.

Ide o prvé kritické zhodnotenie tvorby Jána Jakuba Stundera a jeho významného výtvarného vplyvu na umenie prelomu 18. a 19. storočia na našom území. Aktuálnej výstave v Bethlenovom dome (do 27. marca 2022) predchádzal komplexný výskum, ktorý vyústil do bohato zdokumentovanej monografie maliara s rovnomenným názvom. 

Kniha ponúka štúdie zamerané na Stunderov život a dielo, ako aj kontext vtedajšej umeleckej scény. V monografii nájdete aj podrobný súpis všetkých jeho diel. Katalóg diel vychádza z niekoľkoročného výskumu autoriek Kataríny Beňovej a Edit Szentesi, i keď v priebehu rokov 2020 – 2021 bol jeho vznik limitovaný dôsledkom pandémie a prístupnosti archívov a knižníc. 

Editorkou je Katarína Beňová.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Monografiu si môžete zakúpiť v Bethlenovom dome, alebo napíšte na [email protected] a pošleme Vám ju na dobierku.  

Cena: 25 eur