NOVÉ KNIHY V GALERIJNEJ KNIŽNICI

Vďaka Fondu na podporu umenia sme tento rok rozšírili našu galerijnú knižnicu o 68 zaujímavých odborných knižných titulov a knižiek pre deti. Knihy nám budú nápomocné pri našej odbornej činnosti a môžete ich si ich po uvoľnení opatrení aj prelistovať na našej aktuálnej výstave v Bethlenovom dome Ako na umenie…3. Ďakujeme kníhkupectvu Artforum Banská Bystrica, ktoré nám všetky tieto tituly zabezpečilo 💙 a Banskobystrickému samosprávnemu kraju za nový knižnično-informačný systém DAWINCI, s ktorým môžeme od tohto roka pracovať! Nákup nových kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

.