OTVÁRAME NOVÚ VÝSTAVU

POZÝVAME NA VERNISÁŽ VÝSTAVY
Ján Jakub Stunder (1759-1811). Nikde cudzincom.
20. 1. o 17:00 hod. / štvrtok
Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica
 
Výstava je prvou retrospektívnou výstavou pôvodom dánskeho portrétneho maliara obdobia osvietenstva a sentimentalizmu. Po štúdiách na Kráľovskej akadémii v Kodani a študijných cestách sa po francúzskej revolúcii usadil v Uhorsku a uviedol kozmopolitných intelektuálov a protestantskú aristokraciu do nových foriem zobrazovania. Názov výstavy je dobový odkaz na kozmopolitizmus a právo navštevovať cudzie miesta a usadiť sa na nich, ktoré formuloval Kant ako výdobytok francúzskej revolúcie. Výstava sleduje prejavy umeleckého kozmopolitizmu a kozmopolitného priateľstva ako prejavov kultivovanej duše. Predstaví značnú časť jeho dochovaných portrétov a grafík z nich vychádzajúcich zo zbierok slovenských a maďarských inštitúcií.
Obrazový výber aktualizujú Marianna Mlynárčiková a Nóra Ružičková so svojou interaktívnou zvukovou inštaláciou.
Výstave predchádzal výskum, ktorý vyústil do bohato zdokumentovanej prvej monografie maliara s rovnomenným názvom. (ed. Katarína Beňová)
 
Tešíme sa na Vás!