OZNAM o predaji eurobankoviek

Od 14. 7. bude predaj všetkých (zostávajúcich) eurobankoviek presunutý výhrade do Vily Dominika Skuteckého.