POSLEDNÝ TÝŽDEŇ VÝSTAVY!

KERES KULTURA! / ROBÍME KULTÚRU! (súčasné umenie a rómska identita)

V kurátorskej koncepcii umelkyne Emílie Rigovej a teoretičky Petry Hanákovej.
Pretórium, Nám. Štefana Moysesa 25 Banská Bystrica
do 23. 2. 2020

Pozývame!