PRICHÁDZA MÚZPAS, PLATÍ AKO ZVÝHODNENÁ VSTUPENKA DO 4 MÚZEÍ A GALÉRIE

CEZ LETO – PRICHÁDZA MÚZPAS, PLATÍ AKO ZVÝHODNENÁ VSTUPENKA DO 4 MÚZEÍ A GALÉRIE 🏦🎫
Počas tohtoročnej letnej sezóny budú mať návštevníci Banskej Bystrice možnosť využiť MÚZPAS.
Práve ten Vám otvorí dvere do Stredoslovenskej galérie 4 múzeí v Banskej Bystrici. Múzeum SNP, Stredoslovenské múzeum, Poštové múzeum a Slovenské múzeum máp. Za zvýhodnenú cenu 10 eur od 1. júna do 30. septembra sa MÚZPAS stane Vašou vstupenkou.
 
Ak má múzeum alebo galéria viac expozícií, môžete si vybrať jednu z nich, v ktorej sa preukážete MÚZPAS-om. Oprávňuje jeden vstup do každej zapojenej inštitúcie a platí pre jednu osobu.