PROGRAM JÚL

Bethlenov dom, Dolná 8

VÝSTAVA – PRVÉ POSCHODIE

VYPOVEDANÍ / Cigáni v slovenskom výtvarnom umení 19. a 20. storočia

do 15. 9. 2019

Vystavujúci autori: L. Medňanský, E. Halász-Hradil, A. Jaszusch, J. Bendík, M. Kurth, R. Dzurko a iní
Kurátor: Miroslav Kleban

Výstava ponúka historicko-etnografický náčrt spôsobu života Rómov na našom území v 19. a 20. storočí. Etnikum žijúce na periférii sa stalo častým námetom výtvarníkov, a to najmä vďaka ich pocitu voľnosti a slobody.

VÝSTAVA  – KRESLIAREŇ

„KOLAPS LAPSUS I.“

do 1. 9. 2019

Autorská koncepcia: Svätopluk Mikyta

Výstava predstavuje recykláciu farieb, manipuláciu s umeleckým odpadom a zbieranie civilizačných fragmentov, ktoré sú východiskami pre vznik nových obrazov na papieri. Autor mení postupy práce, recykluje aj vlastné staršie diela a motívy, zväčšuje a relativizuje mierku a technológie.

VÝSTAVA – FOYER

HYDROZOA, Stála expozícia Stana Filka

Kurátorka: M. Keratová
Časť druhá / PAVILÓN
František Demeter, Tomáš Džadoň
do 30. 6. 2019
Časť tretia / Koronograf
Sarah Jones

Premenlivý formát Filkovej trvalej expozície v SSG realizujú pozvaní autori v reakcii na tvorbu neoavantgardného umelca Stana Filka, ktorú komponujú do novej inštalácie, prostredia, jednotlivého diela, resp. vytvárajú autonómne umelecké projekty.

 

Pretórium, Nám. Š. Moysesa 25

VÝSTAVA

TVORIVOŤ A REVOLÚCIA 

do 15. 9. 2019

Vystavujúci autori:  K. Bauer, A. Bortnyik, E. Krón, S. Protopopov
Kurátorka: Ivana Komanická

Tvorivosť a revolúcia je výstavou venovanou revolučnej skúsenosti a avantgardnej estetike vychádzajúcej z krátko trvajúcich republík rád, sté výročie ktorých si aktuálne pripomíname. Koncept výstavy berie do úvahy súčasný historický moment a novú generáciu, ktorá žije svoj život bez akejkoľvek revolučnej skúsenosti a pod nátlakom byť kreatívnymi. Výstavný projekt sa sústreďuje na dialektický vzťah medzi revolúciou a tvorivosťou.

TVORIVÁ DIELŇA K VÝSTAVE

27. 7. 2019 O 13.00

Zažite cez rôznorodé tvorivé aktivity výstavu, ktorá sa zameriava na vzťah medzi tvorivosťou a revolúciou v tvorbe umelcov ako E. Krón, K. Bauer, S. Protopopov a A. Bortyjk. Program je vhodný pre dospelých a rodiny s deťmi od 10 rokov

Prihlasovanie: 048/470 16 24, 0917 294 527

 

Vila Dominika Skuteckého, Horná 55

VÝSTAVA

ZREŠTAUROVANÉ – Stála expozícia Dominika Skuteckého

do 30. 11. 2019

Reštaurátor: Miroslav Slúka

Kurátorka: Katarína Baraníková

Po dočasnom uzavretí stálej expozície predstavujeme zreštaurovanú kolekciu malieb Skuteckého, ktorá zahŕňa aj ikonický obraz „Trh v Banskej Bystrici“. Skuteckého maľby v zreštaurovanej podobe ožívajú vo svojej farebnej pestrosti, sviežosti a detailoch. Expozícia zahŕňa umelcove známe žánrové obrazy na pozadí slávnych benátskych chrámov a zákutí, výjavy banskobystrického mestského života z obdobia konca habsburskej monarchie, kultivovanú portrétnu tvorbu a výnimočný cyklus kotlárov dokumentujúci tradičnú prácu v miestnych medených hámroch.
 
Vila Skuteckých so záhradou je unikátnou rodinnou vilou, ktorú si v Banskej Bystrici nechal postaviť maliar Dominik Skutecký (1849 – 1921) podľa svojho umeleckého vkusu a obdivu k talianskej kultúre. Návštevníkom poskytuje jedinečnú prehliadku Stálej expozície Dominika Skuteckého, sprostredkúva pamiatku dramatickej histórie rodiny Skuteckých-Karvašových a ponúka relax v pôvodnej mestskej parkovej záhrade.