PROGRAM JÚN

 

Bethlenov dom, Dolná 8

VÝSTAVA – PRVÉ POSCHODIE
VYPOVEDANÍ / Cigáni v slovenskom výtvarnom umení 19. a 20. storočia
do 15. 9. 2019

Vystavujúci autori: L. Medňanský, E. Halász-Hradil, A. Jaszusch, J. Bendík, M. Kurth, R. Dzurko a iní
Kurátor: Miroslav Kleban

Repríza tematickej výstavy Východoslovenskej galérie ponúkne historicko-etnografický náčrt spôsobu života Rómov na našom území v 19. a 20. storočí, a to prostredníctvom klasických výtvarných druhov v konfrontácii s dokumentačným fotografickým materiálom.

ZÁŽITKOVÝ PROGRAM
K VÝSTAVE VYPOVEDANÍ
29. 6. 2019 o 13.00
(sobota)

Zažite cez zaujímavé tvorivé aktivity výstavu, ktorá predstavuje Rómov v slovenskom výtvarnom umení 19. a 20. storočia. Prihlasovanie: 048/4701624.

VÝSTAVA – KRESLIAREŇ
„KOLAPS LAPSUS I.“
25. 6. – 1. 9. 2019

Vernisáž: 25. 6. 2019 o 17:00
Autorská koncepcia: Svätopluk Mikyta

Výstava tematizuje recykláciu farieb, manipuláciu s umeleckým odpadom a zbieranie civilizačných fragmentov pre vznik veľkoformátových pretlačí na papieri.

VÝSTAVA – FOYER
HYDROZOA, Stála expozícia Stana Filka

Kurátorka: Mira Keratová
Časť druhá / PAVILÓN
František Demeter, Tomáš Džadoň 
do 30. 6. 2019
Časť tretia / Koronograf 
Sarah Jones

Premenlivý formát Filkovej trvalej expozície v SSG realizujú pozvaní autori v reakcii na tvorbu neoavantgardného umelca Stana Filka, ktorú komponujú do novej inštalácie, prostredia, jednotlivého diela, resp. vytvárajú autonómne umelecké projekty. 

Pretórium, Nám. Š. Moysesa 25

VÝSTAVA
Tvorivosť a revolúcia
do 15. 9. 2019

Vystavujúci autori:  K. Bauer, A. Bortnyik,
E. Krón, S. Protopopov
Kurátorka: Ivana Komanická

Tvorivosť a revolúcia je výstavou venovanou revolučnej skúsenosti a avantgardnej estetike vychádzajúcej z krátko trvajúcich republík rád, sté výročie ktorých si aktuálne pripomíname. Koncept výstavy berie do úvahy súčasný historický moment a novú generáciu, ktorá žije svoj život bez akejkoľvek revolučnej skúsenosti a pod nátlakom byť kreatívnymi. Výstavný projekt sa sústreďuje na dialektický vzťah medzi revolúciou a tvorivosťou.

Vila Dominika Skuteckého, Horná 55

Výstava
ZREŠTAUROVANÉ – Stála expozícia Dominika Skuteckého 
do 30. 11. 2019

Reštaurátor: Miroslav Slúka
Kurátorka: Katarína Baraníková

Po dočasnom uzavretí stálej expozície predstavujeme zreštaurovanú kolekciu malieb Skuteckého, ktorá zahŕňa aj ikonický obraz „Trh v Banskej Bystrici“. Skuteckého maľby v zreštaurovanej podobe ožívajú vo svojej farebnej pestrosti, sviežosti a detailoch.

Expozícia zahŕňa umelcove známe žánrové obrazy na pozadí slávnych benátskych chrámov a zákutí, výjavy banskobystrického mestského života z obdobia konca habsburskej monarchie, kultivovanú portrétnu tvorbu a výnimočný cyklus kotlárov dokumentujúci tradičnú prácu v miestnych medených hámroch. 
 
Vila Skuteckých so záhradou je unikátnou rodinnou vilou, ktorú si v Banskej Bystrici nechal postaviť maliar Dominik Skutecký (1849 – 1921) podľa svojho umeleckého vkusu a obdivu k talianskej kultúre. Návštevníkom poskytuje jedinečnú prehliadku Stálej expozície Dominika Skuteckého, sprostredkúva pamiatku dramatickej histórie rodiny Skuteckých-Karvašových a ponúka relax v pôvodnej mestskej parkovej záhrade.