Program Máj

Anton Jasusch, Návšteva u cigánky, z kolekcie Vypovedaní, Východoslovenská galéria, VSG

Bethlenov dom, Dolná 8

PODUJATIE
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2019
18. mája 2019 (sobota)

16.00 – 23.00 Prehliadka výstavy
Vypovedaní – Cigáni v slovenskom
výtvarnom umení 19. a 20. storočia
16.00 – 19.00 Zážitkový program
k výstave Vypovedaní
17.30, 19.30 Ateliér Stana Filka
Príďte sa zoznámiť s významným
neoavantgardným slovenským umelcom a jeho zaujímavým ateliérom!

VÝSTAVA – PRVÉ POSCHODIE
VYPOVEDANÍ
Cigáni v slovenskom výtvarnom umení 19. a 20. storočia
do 15. 9. 2019
Vystavujúci autori: L. Medňanský, E. Halász-Hradil, A. Jaszusch, J. Bendík, M. Kurth, R. Dzurko a iní
Kurátor: Miroslav Kleban
Repríza tematickej výstavy Východoslovenskej galérie ponúkne historicko-etnografický náčrt spôsobu života Rómov na našom území
v 19. a 20. storočí

VÝSTAVA – KRESLIAREŇ
RICHARD KITTA
SUSTAINABLE FEELINGS (9 pcs)
do 12. 5. 2019
Vystavujúci autor: R. Kitta
Kurátorka: Mirela Stoeac-Vladuti
Výstava intermediálneho umelca predstavuje diela na rozhraní medzi architektúrou, interaktívnym dizajnom a konceptuálnou výtvarnou stratégiou

VÝSTAVA – FOYER
HYDROZOA, STÁLA EXPOZÍCIA
STANA FILKA V SSG
Časť druhá: PAVILÓN, František Demeter & Tomáš Džadoň
do 30. 6. 2019
Vystavujúci autori:
F. Demeter, T. Džadoň, S. Filko
Kurátorka: Mira Keratová
Formát stálej expozície neoavantgardného umelca Stana Filka v SSG realizujú pozvaní autori v reakcii na tvorbu, ktorú komponujú do novej inštalácie.

 

Pretórium, Nám. Š. Moysesa 25

PODUJATIE
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2019
18. mája 2019 (sobota)

16.00 – 19.00 Umenie hrou
18.00 Príbeh pamiatky
Počas komentovanej prehliadky spoznáte renesančnú pamiatku
a navštívite miesta, ktoré sú inokedy neprístupné – loggia a vežička
na vrchole strechy s krásnym výhľadom na celé mesto.

VÝSTAVA
TVORIVOSŤ A REVOLÚCIA
29. 5. – 15. 9. 2019
Vernisáž: 28. mája 2019 o 17.00
Vystavujúci autori: E. Krón, A.
Bortnyik, K. Bauer, S. Protopopov
Kurátorka: Ivana Komanická
Výstava mapuje zrod ľavicového
umenia na Slovensku, od revolučného úsilia o novú estetiku v grafike, tlači a fotografii, po novú politiku tvorivosti.

 

Vila Dominika Skuteckého, Horná 55

PODUJATIE
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2019
18. mája 2019 (sobota)
16.00 – 23.00 Prehliadka Stálej
expozície Dominika Skuteckého
Od 16.00 Piknik v záhrade a edukačné hry vo vile Skuteckých
17.00 Príbeh ikonického obrazu
Skuteckého najznámejšie dielo priťahuje svojou pútavou históriou, interpretáciou námetu a identifikáciou postáv, ale hlavne bravúrnym maliarskym podaním.
19.00 Odhaľovanie zreštaurovaných
obrazov Dominika Skuteckého

VÝSTAVA
ZREŠTAUROVANÉ – STÁLA EXPOZÍCIA DOMINIKA SKUTECKÉHO
18. 5. – 30. 11. 2019
Kurátorka: Katarína Baraníková
Skuteckého maľby v zreštaurovanej podobe ožívajú vo svojej farebnej pestrosti a detailoch. Expozícia zahŕňa umelcove známe žánrové obrazy, kultivovanú portrétnu tvorbu a výnimočný cyklus kotlárov.