PROGRAM NOVEMBER

Bethlenov dom, Dolná 8

VÝSTAVA – PRVÉ POSCHODIE
AKO NA UMENIE…2 (príroda a krajina)

Vystavujúci autori: P. Bartoš, M. A. Bazovský, M. Benka, L. Čemický, A. Čierny, Ľ. Fulla, M. Galanda, E. Gwerk, A. Hlaváček, I. Hudcovič, M. Kern, Z. Palugyay, R. Sikora, M. Švabinský, D. Tóth a iní.
Kurátorka: Martina Martincová

Príroda je nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie. A paradoxne, človek svojou nezmyselnou túžbou po osobnom komforte či ľahostajnosťou voči nej narúša jej prirodzenú rovnováhu. Je vôbec homo sapiens v dobe rastúceho technického pokroku a závislosti na umelej inteligencii schopný žiť v súlade s prírodou, rešpektovať ju a chrániť?

13. 11. o 10.00 hod., 

Hudobný workshop HRÁME SPOLU s prvkami muzikoterapie pod vedením špeciálneho pedagóga a muzikoterapeuta Miroslava Randušku. Prihlasovanie: [email protected]

15. 11. o 17.00 hod.

Film a diskusia – NESMRTEĽNÝ LES.
Prednáška s ekológmi Michalom Wiezikom a Karolom Kaliským o tajomstvách prírody a potrebe jej ochrany. Rozprávanie je spojené s premietaním filmu Nesmrteľný les.

26. 11. o 17.00 hod.,

Prednáška STOPY V SNEHU o umelcovi Michalovi Kernovia jeho tvorbe v krajine (land art) s Danielou Čarnou, kurátorkou súčasného umenia. 

30. 11. o 13.00 hod.,

Workshop  KRAJINA LETU k výstave Rastislava Podobu – Nižšie úrovnekde sa návštevníci pozrú na krajinu zhora prostredníctvom máp a vyskúšajú si rôzne výtvarné techniky. 

 

Pretórium, Nám. Š. Moysesa 25

VÝSTAVA
KERES KULTÚRA! ROBÍME KULTÚRU!
(Súčasné umenie a rómska identita)

Vystavujúci autori:  Robert Gabris (AT/SK) Krzysztof Gil (PL) Sead Kazanxhiu(AL) Denis Kozerawski (SK) Delaine Le Bas(UK) Luboš Kotlár (SK) Malgorzata Mirga-Tas (PL) Tamara Moyzes (CZ/SK) Emília Rigová (SK) Selma Selman (BiH)
Kurátorky: Emília Rigová, Petra Hanáková

Výstava predstavuje tvorbu mladej generácie umelcov/umelkýň, väčšinou, ale nie nevyhnutne, Rómov/Rómiek, ktorí/ktoré s témou, či, lepšie, v téme rómskej identity pracujú a kriticky ju reflektujú. Pôjde o živé, diskurzívne, aktuálne súčasné umenie, ktoré sa na tradíciu odvoláva, ale v mnohom s ňou polemizuje a je voči nej aj značne kritické.

5. 11. o 17.00 hod.,

Komentovaná prehliadka výstavy KERES KULTURA! / ROBÍME KULTÚRU! (súčasné umenie a rómska identita)Kurátorky Petra Hanáková a Emília Rigová divákov/diváčky prevedú výstavou, porozprávajú o procese jej vzniku, podrobnejšie predstavia tvorbu jednotlivých autorov/autoriek i ošemetnosť pojmu “rómske umenie” v aktuálnom diskurze umenia.

19. 11. o 17.00 hod.

RÓMOVIA/CIGÁNI OBJEKTÍVOM SPRAVODAJSKÉHO FILMU DO ROKU 1989
Premietanie filmov z Národného filmového archívu Slovenského filmového ústavu s úvodom romistu a etnológa prof. Reného Lužicu.

27. 11. o 17.00 hod.

Prednáška Zuzany Mojžišovej k výstave Keres Kultúra! Robíme Kultúru!, o fenoméne príbehu Carmen a jeho adaptáciách od polovice 19.storočia – ČIERNA ŽENA BIELY MUŽ (premeny príbehov o Carmen).

 

Vila Dominika Skuteckého, Horná 55

PRIPRAVUJEME novú stálu expozíciu Dominika Skuteckého

Vilu otvoríme po zrenovovaní interiéru a reinštalácii expozície

Vernisáž: 13. marca 2020 o 17.00