PROGRAM OKTÓBER

 

Bethlenov dom, Dolná 8

VÝSTAVA – PRVÉ POSCHODIE
AKO NA UMENIE…2 (príroda a krajina)

Vernisáž 1. 10. o 17:00 hod.

Vystavujúci autori: P. Bartoš, M. A. Bazovský, M. Benka, L. Čemický, A. Čierny, Ľ. Fulla, M. Galanda, E. Gwerk, A. Hlaváček, I. Hudcovič, M. Kern, Z. Palugyay, R. Sikora, M. Švabinský, D. Tóth a iní.
Kurátorka: Martina Martincová

Príroda je nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie. A paradoxne, človek svojou nezmyselnou túžbou po osobnom komforte či ľahostajnosťou voči nej narúša jej prirodzenú rovnováhu. Je vôbec homo sapiens v dobe rastúceho technického pokroku a závislosti na umelej inteligencii schopný žiť v súlade s prírodou, rešpektovať ju a chrániť?

KOMENTOVANÁ PREHLIADKA K VÝSTAVE
S kurátorkou a reštaurátormi
15. 10. o 17:00 hod.

TVORIVÁ DIELŇA K VÝSTAVE
Galériou ako krajinou
26. 10. o 13:00 hod.

Program je vhodný pre dospelých a rodiny s deťmi od 5 rokov.
Prihlasovanie: 048/4701624, 0917294527

WORKSHOP
Arteterapia v pohybe
29. 10. o 13:00 hod.

Zážitkový workshop s ukážkou toho, ako sa dá arteterapia robiť dynamicky, v priestore a celým telom. Kombináciou arteterapie, pohybu a hudby Vám Linda van Dalen predstaví niekoľko zaujímavých aktivít a ich využitie v praxi.

VÝSTAVA – KRESLIAREŇ
NIŽŠIE ÚROVNE

Vernisáž 29. 10. o 17:00 hod.

Vystavujúci autor: Rastislav Podoba
Kurátor: Michal Šedík

Autor pokračuje v skúmaní priestoru na pomedzí reprezentácie a abstrakcie. Východiskom sú mu letecké snímky topografií krajiny, ktoré pretvára a nanovo konštruuje v médium maľby.

Pretórium, Nám. Š. Moysesa 25

VÝSTAVA
KERES KULTÚRA! ROBÍME KULTÚRU!
(Súčasné umenie a rómska identita)

Vernisáž 22. 10. o 17:00 hod.

Vystavujúci autori:  Robert Gabris (AT/SK) Krzysztof Gil (PL) Sead Kazanxhiu(AL) Denis Kozerawski (SK) Delaine Le Bas(UK) Luboš Kotlár (SK) Malgorzata Mirga-Tas (PL) Tamara Moyzes (CZ/SK) Emília Rigová (SK) Selma Selman (BiH)
Kurátorky: Emília Rigová, Petra Hanáková

Výstava predstaví tvorbu mladej generácie umelcov/umelkýň, väčšinou, ale nie nevyhnutne, Rómov/Rómiek, ktorí/ktoré s témou, či, lepšie, v téme rómskej identity pracujú a kriticky ju reflektujú. Pôjde o živé, diskurzívne, aktuálne súčasné umenie, ktoré sa na tradíciu odvoláva, ale v mnohom s ňou polemizuje a je voči nej aj značne kritické.

Vila Dominika Skuteckého, Horná 55

VÝSTAVA
ARCHITEKT ALEXANDER SKUTECKÝ
(1883 – 1944)
do 31. 10. 2019

Vystavujúci autor: Alexander Skutecký
Kurátorka: Klára Kubičková
Spolu-kurátorka: Katarína Baraníková

V rodinnej Vile Dominika Skuteckého je uvedená prvá samostatná výstava medzivojnového architekta Alexandra Skuteckého (1883 – 1944), ktorý bol starším synom známeho maliara Dominika Skuteckého. 
Výstava popri zhodnotení architektovej tvorby predstavuje aj osobnosť Alexandra Skuteckého a prispieva k mapovaniu pôsobenia rodiny Skuteckých.

VÝSTAVA
ZREŠTAUROVANÉ – Stála expozícia Dominika Skuteckého
do 31. 10. 2019

Reštaurátor: Miroslav Slúka
Kurátorka: Katarína Baraníková

Po dočasnom uzavretí stálej expozície sme predstavili verejnosti zreštaurovanú kolekciu malieb Skuteckého, ktorá zahŕňa
aj ikonický obraz „Trh v Banskej Bystrici“.

Expozícia zahŕňa umelcove známe
žánrové obrazy na pozadí slávnych benátskych chrámov a zákutí, výjavy banskobystrického mestského života
z obdobia konca habsburskej monarchie, kultivovanú portrétnu tvorbu a výnimočný cyklus kotlárov dokumentujúci tradičnú prácu v miestnych medených hámroch.