PROGRAM SEPTEMBER

Bethlenov dom, Dolná 8

VÝSTAVA – PRVÉ POSCHODIE

VYPOVEDANÍ / Cigáni v slovenskom výtvarnom umení 19. a 20. storočia

do 15. 9. 2019

Vystavujúci autori: L. Medňanský, E. Halász-Hradil, A. Jaszusch, J. Bendík, m. Kurth, R. Dzurko a iní
Kurátor: Miroslav Kleban

Výstava ponúka historicko-etnografický náčrt spôsobu života Rómov na našom území v 19. a 20. storočí. Etnikum žijúce na periférii sa stalo častým námetom výtvarníkov, a to najmä vďaka ich pocitu voľnosti a slobody.

 

VÝSTAVA – FOYER

HYDROZOA, Stála expozícia Stana Filka

Kurátorka: Mira Keratová
Časť druhá / PAVILÓN
František Demeter, Tomáš Džadoň

Časť tretia / Koronograf
Sarah Jones

Premenlivý formát Filkovej trvalej expozície v SSG realizujú pozvaní autori v reakcii na tvorbu neoavantgardného umelca Stana Filka, ktorú komponujú do novej inštalácie, prostredia, jednotlivého diela, resp. vytvárajú autonómne umelecké projekty.

 

Pretórium, Nám. Š. Moysesa 25

 VÝSTAVA

Tvorivosť a revolúcia

do 15. 9. 2019

Vystavujúci autori:  K. Bauer, A. Bortnyik, E. Krón, S. Protopopov
Kurátorka: Ivana Komanická

Tvorivosť a revolúcia je výstavou venovanou revolučnej skúsenosti a avantgardnej estetike vychádzajúcej z krátko trvajúcich republík rád, sté výročie ktorých si aktuálne pripomíname. Koncept výstavy berie do úvahy súčasný historický moment a novú generáciu, ktorá žije svoj život bez akejkoľvek revolučnej skúsenosti a pod nátlakom byť kreatívnymi. Výstavný projekt sa sústreďuje na dialektický vzťah medzi revolúciou a tvorivosťou.

 

Vila Dominika Skuteckého, Horná 55

 VÝSTAVA

ARCHITEKT ALEXANDER SKUTECKÝ

vernisáž: 10. 9. 2019

trvanie: 10. 9. – 31. 10. 2019

Vystavujúci autor: Alexander Skutecký
Kurátorka: Klára Kubičková
Spolu-kurátorka: Katarína Baraníková

V rodinnej Vile Dominika Skuteckého bude uvedená prvá samostatná výstava medzivojnového architekta Alexandra Skuteckého (1883 – 1944), ktorý bol starším synom známeho maliara Dominika Skuteckého. Výstava popri zhodnotení architektovej tvorby predstaví aj osobnosť Alexandra Skuteckého a prispeje k mapovaniu pôsobenia rodiny Skuteckých.

 

TVORIVÁ DIELŇA K VÝSTAVE

28. 9. 2019 o 13:00

Pozývame Vás na sobotný zážitkový program k výstave Architekt Alexander Skutecký. Program je vhodný pre dospelých a rodiny s deťmi od 5 rokov. Prihlasovanie: 048/4701624, 0917294527

VÝSTAVA

ZREŠTAUROVANÉ – Stála expozícia Dominika Skuteckého

do 31. 10. 2019
Reštaurátor: Miroslav Slúka

Kurátorka: Katarína Baraníková

Po dočasnom uzavretí stálej expozície predstavujeme zreštaurovanú kolekciu malieb Skuteckého, ktorá zahŕňa aj ikonický obraz „Trh v Banskej Bystrici“. Skuteckého maľby v zreštaurovanej podobe ožívajú vo svojej farebnejpestrosti, sviežosti a detailoch. Expozícia zahŕňa umelcove známe žánrové obrazy na pozadí slávnych benátskych chrámov a zákutí, výjavy banskobystrického mestského života z obdobia konca habsburskej monarchie, kultivovanú portrétnu tvorbu a výnimočný cyklus kotlárov dokumentujúci tradičnú prácu v miestnych medených hámroch.