VYHLASOVANIE VÍŤAZOV – BIELA KOCKA 5

Slávnostné odovzdávanie cien Biela kocka 5 sa uskutočnilo 21. 2. 2022 v SNG Zvolenský zámok.
Ceny sme si prevzali aj za 4 ročník, ktorý sa kôli pandémii neuskutočnil naživo.
V roku 2019 sme získali ceny za➡
– KURÁTORSKÝ PROJEKT –
Autorky: Petra Hanáková, Emília Rigová 
– EDUKAČNÝ PROJEKT –
Autorka: Martina Martincová
– INÝ ODBORNÝ PROJEKT –
Autori: Katarína Baraníková, Miroslav Slúka a kol. 
 
Stredoslovenská galéria za rok 2020 bola nominovaná v kategóriách
KURÁTORSKÝ PROJEKT ➡
Kurátorka: Mira Keratová
INÝ ODBORNÝ PROJEKT➡
Architektúra výstavy: Peter Liška
 
V tomto ročníku sa nám podarilo získať 3 ceny➡ ➡☑
KURÁTORSKÝ PROJEKT
Zuzany L. Majlingovej za KRAJINA STREDU: JÁN VIAZANIČKA

“Odborná komisia ocenila kurátorské spracovanie témy dokumentárnej fotografie z otvoreného cyklu autora na tému vidieka a jeho kultúrnej identity v súčasnosti. Komisia tiež ocenila atraktívnu inštaláciu a architektúru výstavy”.

EDUKAČNÝ PROJEKT zvíťazila Martina Martincová a Zuzana Medzihorská. 

“Projekt Martiny Martincovej Ako na umenie…3 (portrét a figúra) komisia hodnotila pre širšie tematicko-edukačné mapovanie portrétu a figúry. Výstava prostredníctvom diel z archívu galérie             a pomocou autorských edukačných a zmyslových pomôcok vťahuje divákov do interpretačných hier na tému „človek“. Hľadá tak nové spôsoby práce (nielen) s mladým divákom a poukazuje na širšie rozmery umenia v spoločnosti”. 

V kategórii INÝ ODBORNÝ PROJEKT dostala cenu Katarína Baraníková za projekt

“Odborná komisia ocenila projekt pre jeho odbornú celistvosť (obnova objektu, reštaurovanie, genealogické súvislosti, odborný kurátorsky výskum, architektúra výstavy, pripomenutie umelcovho príbehu v čase…) a využitie potenciálu autentického prostredia umelcovej vily”.

 
Víťazom a celému kolektívu, ktorý sa podieľal na tvorbe výstav GRATULUJEME!