Zážitkové vzdelávanie v múzeu

Stredoslovenská galéria a Oddelenie kultúry Úradu BBSK realizovali dňa 21.3.2022 vzdelávací program v oblasti galerijnej a múzejnej edukácie pod názvom „Zážitkové vzdelávanie v múzeu“. Jeho cieľom je získanie teoretických a praktických zručností pri príprave tvorivých dielní a animačných programov pre cieľovú skupinu rodín s deťmi do 10 rokov.

Praktická časť vzdelávania, ktorú zastrešovali galerijné pedagogičky SSG Martina Martincová a Zuzana Medzihorská bola prepájaná s teoretickými vstupmi Renáty Pondelíkovej, ktorá sa ako pedagóg na PF KVT UMB venuje oblasti didaktiky výtvarnej výchovy.

V priebehu vzdelávania sa účastníci, ktorými boli prevažne múzejní pedagógovia pôsobiaci v múzeách so zriaďovateľskou pôsobnosťou BBSK (Gemersko-malohontské múzeum, Horehronské múzeum, Novohradské múzeum, Pohronské múzeum, Stredoslovenské múzeum) oboznámili s didaktickými aspektami umeleckých artefaktov, formami a metódami ich sprístupňovania, ale tiež tvorivým/hravým spôsobom pracovali a interpretovali vybrané výtvarné diela, ktoré sú tiež predstavené na aktuálne prebiehajúcej výstave „Ján Jakub Stunder (1759-1811). Nikde cudzincom.“ . Súčasne sa venovali príprave vlastných edukatívnych programov vo forme tvorivých dielní, ktoré budú realizovať raz mesačne v priebehu celého roka 2022 vo svojich domovských inštitúciách. (máme sa na čo tešiť…..)

Ďakujeme všetkým za príjemnú atmosféru, tvorivé prostredie, ako i výmenu skúseností a možnosť vzájomne sa spoznať a inšpirovať.