Blažej Baláž: ghOstwriter Blažej Baláž: ghOstwriter

24.apríl 2018 - 17.jún 2018, Nám Š. Moysesa

Pozývame Vás na vernisáž výstavy Blažeja Baláža ghOstwriter, ktorá sa uskutoční v utorok 24. apríla 2018 o 17.00 hod. v Pretóriu na Nám. Š. Moysesa 25 v Banskej Bystrici. Výstava potrvá do 17. júna 2018. Kurátorom výstavy je Roman Gajdoš.Výstavný projekt s názvom ghOstwriter je pokusom o vytvorenie retrospektívneho pohľadu na viaceré cykly konceptuálnych textov trnavského výtvarníka Blažeja Baláža. Jeho tvorba je známa radikálnou angažovanosťou a politickou aktivitou, ktoré za posledné roky vytvorili fúziu s jeho umeleckou činnosťou a dnes tvoria nerozoznateľnú súčasť jeho života... čítať viac

Mám rada pozornosť Mám rada pozornosť

06.február 2018 - 10.apríl 2018, Nám Š. Moysesa

/for English scroll down please/ Stredoslovenská galéria Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy Mám rada pozornosť v utorok 6. februára 2018 o 17.00 hod. v Pretóriu na Námestí Š. Moysesa 25 v Banskej Bystrici.Výstavný projekt MÁM RADA POZORNOSŤ je výsledkom umeleckého výskumu, ktorý pracuje s priestorom budovy Pretória Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici. Pretórium – pôvodne renesančná radnica – bolo postavené po roku 1500 a je významnou historicko-architektonickou pamiatkou situovanou v stredovekom hradnom areáli mesta. Budova prešla dlhým architektonickým vývojom, viacerými stavebnými etapami a mnohými zmenami funkcií... čítať viac

Milan Sokol / Recyklus 2012 – 2017 Milan Sokol / Recyklus 2012 – 2017

28.september 2017 - 30.november 2017, Nám Š. Moysesa

Pozývame Vás na vernisáž výstavy  MILAN SOKOL Recyklus 2012 – 2017 vo štvrtok 28. septembra 2017 o 17.00 v Preatoriu na Nám. Š. Moysesa 25 v Banskej Bystrici. Hosťkou výstavy je Anna Nawrot. Výstava potrvá do 30. novembra 2017 a otvorí ju prof. Piotr Kunce. Stredoslovenská galéria uvádza autorskú výstavu Milana Sokola Recyklus 2012 – 2017. Tretia samostatná výstava banskobystrického autora na pôde galérie predstavuje výber z najnovšej fázy jeho voľnej tvorby. Výstava je osobitá hlavne tým, že je koncentrovaná na médium výtvarno-grafického vyjadrenia, ktoré si skoncipoval sám... čítať viac

Ivan Csudai / Druhá retrospektíva 2010 — 2017 Ivan Csudai / Druhá retrospektíva 2010 — 2017

29.jún 2017 - 10.september 2017, Nám Š. Moysesa

Pozývame Vás na vernisáž výstavy IVAN CSUDAI Druhá retrospektíva 2010 — 2017 vo štvrtok 29. júna 2017 o 17.00 v Praetoriu na Nám. Š. Moysesa 25 v Banskej Bystrici. Kurátorom výstavy je Peter Michalovič. Výstava potrvá do 10. septembra 2017. Stredoslovenská galéria uvádza výstavu malieb Ivana Csudaia Druhá retrospektíva 2010 — 2017. Ivan Csudai postupuje dopredu malými krokmi. Za týmto napredovaním sa neskrýva strach ani neistota, ale cieľavedomé založenie a kultivovanie vlastného idiolektu, maliarskeho rukopisu, skrátka všetkého, čo vyjadruje pojem individuálny štýl... čítať viac

Mária Balážová / Geo-Femina Mária Balážová / Geo-Femina

18.máj 2017 - 25.jún 2017, Nám Š. Moysesa

Pozývame Vás na vernisáž výstavy  Mária Balážová Geo-Femina ktorá sa uskutoční vo štvrtok 18. mája 2017 o 17.00 h. v Praetoriu na Nám. Š. Moysesa 25 v Banskej Bystrici. Kurátorom výstavy je Roman Gajdoš. Výstava potrvá do 25. júna 2017. Stredoslovenská galéria uvádza výstavu Márie Balážovej (1956), ktorá predstaví jej ojedinelý variant postgeometrickej maľby. Už na niekoľkých predchádzajúcich výstavách ohlásila autorka v rámci postgeometrickej abstrakcie vstup do novej problematiky, ktorá dnes stále intenzívnejšie rámcuje jej dielo... čítať viac

P O S T B I G B A N G S F  A N T E B I G B A N G S F - Retrospektívna výstava Stana Filka zo zbierky Stredoslovenskej galérie P O S T B I G B A N G S F A N T E B I G B A N G S F - Retrospektívna výstava Stana Filka zo zbierky Stredoslovenskej galérie

21.február 2017 - 30.apríl 2017, Nám Š. Moysesa

Pozývame Vás na vernisáž výstavy P O S T B I G B A N G S FA N T E B I G B A N G S FRetrospektívna výstava Stana Filka zo zbierky Stredoslovenskej galérie.ktorá sa z dôvodu technickej prípravy budovy uskutoční v utorok 21. februára 2017 o 17.00 h. v Praetoriu na Nám. Š. Moysesa 25 v Banskej Bystrici.Kurátorkou výstavy je Mira Keratová. Výstava potrvá do 30. apríla 2017.Výstava Stana Filka (1937 – 2015) predstaví rozsiahlu akvizíciu galérie z diela autora generácie slovenskej neoavantgardy 60. rokov. Filko získal medzinárodné uznanie ako tvorca inštalácií a prostredí a považuje sa za priekopníka na poli konceptuálneho umenia na Slovensku... čítať viac

Výstava finalistov Ceny Oskára Čepana 2016 Výstava finalistov Ceny Oskára Čepana 2016

08.november 2016 - 04.december 2016, Nám Š. Moysesa

Nadácia - Centrum súčasného umenia a Stredoslovenská galéria Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy finalistov Ceny Oskára Čepana 2016, ktorá sa uskutoční v utorok 8. novembra 2016 o 18 hod. v Praetoriu na Nám. Š. Moysesa 25 v Banskej Bystrici. Výstava potrvá do 4. decembra 2016. Na skupinovej výstave v Stredoslovenskej galérii sa predstavia finalisti 21. ročníka Ceny Oskára Čepana. Daniela Krajčová, Juraj Gábor, Lucia Luptáková, Julia Gryboś a Barbora Zentková vytvorili diela špeciálne pre túto príležitosť. Finálnu štvoricu vybrala spomedzi 54 prihlášok medzinárodná porota v zložení Francesca Gavin, Lily Hall, Maxime Rossi, Barnabás Bencsik, Milena Bartlová, Dušan Barok a Peter Tajkov... čítať viac

Juraj Kollár - Obytná zóna Juraj Kollár - Obytná zóna

16.jún 2016 - 28.august 2016, Nám Š. Moysesa

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy Juraj Kollár Obytná zóna vo štvrtok 16. júna 2016 o 17.00 hod. v Praetoriu na Nám. Š. Moysesa 25 v Banskej Bystrici. Kurátorkou výstavy je Katarína Bajcurová. Výstava potrvá do 28. augusta 2016.Maliar Juraj Kollár predstavuje v Stredoslovenskej galérii na výstave pod názvom Obytná zóna rozsiahly výber zo svojej najnovšej tvorby, pričom väčšia časť diel tu má svoju výstavnú premiéru. Je stelesnením súčasného umelca – zakotvený doma na Slovensku, vo vzťahoch, ktoré si tu utvoril, je zároveň kozmopolita a nomád, ktorý rád putuje Európou a vie byť doma aj v iných krajinách (pripomeňme, že žil a tvoril dlhší čas v Paríži a táto méta, splynúť aj s iným ako s domácim prostredím ho neopúšťa podnes)... čítať viac

Katarína Tekeľová Blažová: Žena v láske. Matka. Mystička. Katarína Tekeľová Blažová: Žena v láske. Matka. Mystička.

17.marec 2016 - 29.máj 2016, Nám Š. Moysesa

Stredoslovenská galéria Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy KATARÍNA TEKEĽOVÁ BLAŽOVÁ Žena v láske. Matka. Mystička. Retrospektíva 1968 - 2015 vo štvrtok 17. marca 2016 17.00 hod. v Praetoriu na Nám. Š. Moysesa 25 v Banskej Bystrici. Kurátorkou výstavy je Ivana Komanická. Výstava potrvá do 29. mája 2016. Repríza výstavy košickej umelkyne, ktorá prezentuje výber z malieb, tapisérií, návrhov a kresieb od konca 60. rokov 20. storočia po súčasnosť, predstavuje málo známe práce a ponúka nové pohľady na dielo autorky, ktoré bolo v úzadí... čítať viac

Pracovná pamäť - Ján Budaj & DSIP Pracovná pamäť - Ján Budaj & DSIP

10.december 2015 - 06.marec 2016, Nám Š. Moysesa

Stredoslovenská galéria a tranzit.sk v Bratislave Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavyJán Budaj & Dočasná spoločnosť intenzívneho prežívania PRACOVNÁ PAMÄŤ dňa 10. decembra 2015 o 17.00 hod. v Praetoriu na Nám. Š. Moyzesa 25 v Banskej Bystrici.Výstava potrvá do 6. marca 2016. Kurátorkou výstavy je Mira Keratová.Projekt je reinštaláciou výstavy organizovanou v spolupráci s tranzit.sk v Bratislave.Pracovná pamäť súhrnne predstavuje aktivity skupiny a súvisiacu časť archívu Jána Budaja, ktorý bol čiastkovo uvedený už kurátorskými projektmi v tranzite (Bratislava, 2009) a Galérii Fotograf (Praha, 2011)... čítať viac

Motívy neviditeľnosti Motívy neviditeľnosti

29.október 2015 - 06.marec 2016, Nám Š. Moysesa

Stredoslovenská galéria Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavyMotívy neviditeľnostivo štvrtok 29. októbra 2015 o 17.00 hod. v Praetoriu na Námestí Š. Moysesa 25 v Banskej Bystrici.Kurátorka výstavy: Zuzana L. MajlingováVýstava potrvá od 30. októbra 2015 do 6. marca 2016.Výstava Motívy neviditeľnosti prezentuje dokumentáciu výtvarných diel, ktoré vznikli pre verejný priestor alebo ako súčasť architektúry na území Banskej Bystrice v období rokov 1945 - 2015. Fotografická dokumentácia a katalogizácia je výsledkom archívneho a terénneho výskumu. Našim zámerom bolo vybudovať evidenciu, ktorá doposiaľ chýbala a otvoriť diskusiu o súčasnom charaktere i postavení umenia vo verejnom priestore mesta a jeho možnej ochrane... čítať viac

10 rokov Maľby 10 rokov Maľby

30.júl 2015 - 13.september 2015, Nám Š. Moysesa

Výstava so symbolickým podtitulom Výstava desaťročia predstavuje kolekciu 27 víťazných diel, ktorá vzišla z doterajších ročníkov súťaže Maľba – cena Nadácie VÚB pre mladých umelcov. Súťaž vyhlasuje a organizuje Nadácia VÚB, ktorá prvýkrát v Stredoslovenskej galérii predstavuje na komplexnej výstave ocenené diela, ktoré v ostatnej dekáde získali najvyššie uznanie medzinárodnej odbornej poroty.Vodidlom vystavenej kolekcie nie je spoločná téma, ale individuálne témy jednotlivých diel samotných autorov, ktorí tvoria pomyslený "salón" mladej maľby... čítať viac

Rastislav Podoba - Pracovná plocha Rastislav Podoba - Pracovná plocha

28.máj 2015 - 26.júl 2015, Nám Š. Moysesa

Aktuálna výstava Rastislava Podobu Pracovná plocha nadväzuje na kontinuálne mapovanie vývoja a umeleckých postupov autora, prezentovaním výberu malieb z obdobia posledných piatich rokov jeho tvorby. Názov výstavy voľne odkazuje na Podobov analytický prístup k maliarstvu, ktorý je založený na sústredenej práci s hľadaním a formulovaním výtvarných prostriedkov výstavby obrazu z perspektívy dlhej tradície mimetického zobrazovania. Podobovi, ako „ortodoxnému maliarovi“, nikdy  nešlo len o jednoduchý prepis videného. Jeho definícia obrazu je otvorená... čítať viac

SLOVAK PRESS PHOTO 2014 SLOVAK PRESS PHOTO 2014

23.apríl 2015 - 24.máj 2015, Nám Š. Moysesa

Organizátori 3. ročníka Slovak Press Photo a Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici Vás pozývajú na vernisáž výstavy SLOVAK PRESS PHOTO 2014vo štvrtok 23. apríla 2015 o 17.00 hod.v budove Praetoria na Námestí Š. Moysesa 25v Banskej Bystrici. Výstava potrvá do 24. mája 2015.Súťaž a následná výstava Slovak Press Photo prináša autentické obrazové svedectvo očami slovenských fotografov.Výstava v Stredoslovenskej galérii predstavuje 3. ročník podujatia a vyše 200 fotografií, reprezentujúcich 9 súťažných kategórii - Aktualita, Reportáž, Každodenný život, Portrét, Šport, Životné prostredie, Svet umenia a šoubiznisu, Študenti a mladí fotografi do 25 rokov a medzinárodná kategória Stredoeurópska fotografia, ktorá bola otvorená súťažiacim z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Rakúska... čítať viac

CE∙ZA∙AR 2014 CE∙ZA∙AR 2014

31.marec 2015 - 19.apríl 2015, Nám Š. Moysesa

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov a Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici Vás pozývajú na vernisáž výstavy CE∙ZA∙AR 2014 všetkých prihlásených diel do súťaže, ktorá sa bude konať 31. marca 2015 o 16.00 hod. v budove Praetoria na Nám. Š. Moysesa 25. Výstava potrvá do 19. apríla 2015. Ocenenie CE∙ZA∙AR udeľuje každoročne Slovenská komora architektov za profesionálny výkon - zrealizované dielo architektonického umenia, ktoré prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku, s cieľom podporiť svojich členov - architektov v prezentácii ich tvorby a zároveň priblížiť význam architektúry a umeleckú hodnotu zrealizovaných diel verejnosti... čítať viac

Prvý človek bol umelec / PUB ART Prvý človek bol umelec / PUB ART

11.december 2014 - 08.marec 2015, Nám Š. Moysesa

Stredoslovenská galéria Vás srdečne pozýva na vernisáž výstav Prvý človek bol umelec a PUB ART. Otvorenie oboch výstav sa uskutoční 11. decembra 2014 o 17.00 hod. Vystavujúci PRVÝ ČLOVEK BOL UMELEC: Anetta Mona Chiça, Miroslav Csölle, Matej Gavula, Jana Kapelová, Martin Kochan, Svätopluk Mikyta, Michal Moravčík, Milan Tittel, Lucia Tkáčová, Erik Sikora, Jaro Varga  Vystavujúci PUB ART: Cyril Blažo, Martin Kochan‘‘Pub Art’  je premiérovým uvedením série kresieb Cyrila Blaža a Martina Kochana, ktoré vytvorili v posledných dvoch rokoch ako spoločné voľné kresby a prekresby tlačí z publikácií tematicky zameraných na poľovníctvo, safari, kulturistiku, či kultúru Slovenska, výročné publikácie inštitúcií a ďalších... čítať viac

Zlatá doba / Byť v obraze Zlatá doba / Byť v obraze

23.október 2014 - 30.november 2014, Nám Š. Moysesa

Stredoslovenská galéria uvádza výstavu Miroslava Brooša Zlatá doba / Byť v obraze.           Tvorbe Miroslava Brooša (1952, Poprad) dominuje motív skúmania vzťahu umenia a života. To sa ukazuje v komplexnom prístupe, ktorý chápe výtvarný objekt v širších priestorových a časových súvislostiach v podobe inštalácie a environmentu. Pre jeho objekty nie je dôležitá len výsledná podoba ale rovnako aj procesy ich vzniku, materiálová štruktúra a konceptuálny rozmer použitých materiálov, ktorými sú v jeho tvorbe predovšetkým textilné vlákno, papier a zem... čítať viac

Veronika Rónaiová - Vnímať svoje limity... Veronika Rónaiová - Vnímať svoje limity...

10.júl 2014 - 05.október 2014, Nám Š. Moysesa

Výstava je rozšírená o diela autorov: Blažej Baláž, Milan Bočkay, Ladislav Čarný, Pavlína Fichta Čierna, Rudolf Fila, Julián Filo, Mária Filová, Ľudovít Fulla, Jozef Jankovič, Alojz Klimo, Martin Kochan, Vladimír Kordoš, Milan Laluha, Marián Mudroch, Peter Rónai, Peter Rónai jr., Rudolf SikoraViera Dubačová prednesie počas vernisáže poéziu Zuzany Szatmáry. Výstavný projekt renomovanej umelkyne Veroniky Rónaiovej má rozšírený záber retrospektívnej výstavy jej zhruba 40 ročnej tvorby o kontextuálne doplnenie a konfrontáciu vybraných diel ďalších umelcov - viacerých významných osobností slovenskej výtvarnej scény so širším generačným zastúpením a rôznymi umeleckými prístupmi (ich práce sa pohybujú v rôznych médiách od maľby, kresby, fotografie, sochy, objektu, videa, až po multimediálne inštalácie)... čítať viac

Fine ArtD. 2. Prehliadka dizertačných prác absolventov Fakulty výtvarných umení AU v Banskej Bystrici Fine ArtD. 2. Prehliadka dizertačných prác absolventov Fakulty výtvarných umení AU v Banskej Bystrici

04.jún 2014 - 29.jún 2014, Nám Š. Moysesa

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici dáva už pravidelne v závere akademického roka priestor na prezentáciu praktických dizertačných prác, po obhájení ktorých ich autori získavajú titul ArtD. Aktuálna výstava prináša tvorbu siedmich absolventov doktorandského štúdia na FVU Akadémie umení. Vystavené práce predstavujú špecifické témy a osobité autorské programy reprezentujúce niekedy aj vzájomne protichodné umelecké a svetonázorové zázemie. V sérii malieb fragmentárne inšpirovaných mytologickými, literárnymi a osobnými motívmi reaguje Eva Ploczeková na rámcové zadanie dizertácie - vonkajšie a vnútorné, viditeľné a neviditeľné... čítať viac

No Comment? Vol. 4 + Vstúpte prosím (!) No Comment? Vol. 4 + Vstúpte prosím (!)

27.marec 2014 - 25.máj 2014, Nám Š. Moysesa

Stredoslovenská galéria Vás a Vašich priateľov srdečne pozýva na vernisáž výstavného projektu No Comment? Vol. 4a hosťujúcej výstavy Vstúpte prosím (!). Projekt No Comment? sa sústreďuje na tzv. krátky estetický moment, počas ktorého divák splynie s dielom a stráca svoje normálne ja. Bernard Berenson o ňom hovorí ako o mihotavom okamihu, takom krátkom až sa zdá byť bez času. Odlišné typy divákov (vek, pohlavie, sociálna skupina) sa prirodzene konfrontujú so situáciou v galérii a komentujú vybrané diela (videá, objekty, akcie). Diváci sa môžu stať hlavnými aktérmi a spolutvorcami diel prostredníctvom vnímania, následných interpretácií či komentárov... čítať viac

Minútové romány Minútové romány

14.november 2013 - 16.marec 2014, Nám Š. Moysesa

Výstavný projekt Minútové romány je scénou na uvedenie a konfrontáciu performatívnych prístupov Imre Buktu (HU), Ľubomíra Ďurčeka (SK), Jiřího Kovandu (CZ) zo 70. a 80. rokov 20. storočia. Títo umelci úsporným gestom fotograficky dokumentovanej civilnej performancie, alebo efemérnej intervencie v mestskom, či vidieckom prostredí aktivujú imagináciu diváka…      Inscenovaný priestor výstavy spája ich diela z podobného obdobia a blízkeho kultúrneho a geografického priestoru a naznačuje momenty, v ktorých sa ich záujmy stretávajú, hoci ďalej sa vzďaľujú: Ďurček rozvíja komplexnú konceptuálno-analytickú pozíciu; Bukta symbolickú a rituálnu rovinu; Kovanda bezprostrednú a teoreticky neusmerňovanú akciu... čítať viac

ArtD. No1 Umelci s titulom artis doctor ArtD. No1 Umelci s titulom artis doctor

19.september 2013 - 27.október 2013, Nám Š. Moysesa

Keď  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave pred pár rokmi zaviedla možnosť doktorandského štúdia, sprevádzala ju spočiatku nedôvera o jej opodstatnení a zmysle. Po ukončení jeho prvých absolventov sa pochybnosti pomaly vytrácali a čoraz  väčšie množstvo uchádzačov na každoročných prijímacích pohovoroch je len potvrdením jeho stabilného udomácnenia na umeleckej akademickej pôde. Práve Katedra maľby a iných médií  sa ako jedna z prvých na tejto vysokej škole zapojila do doktorandského programu a dnes už má svoju prvú desiatku absolventov s titulom ArtD... čítať viac

Jozef Kostka (1912 – 1996) Jozef Kostka (1912 – 1996)

20.jún 2013 - 08.september 2013, Nám Š. Moysesa

Slovenská kultúrna verejnosť si v minulom roku pripomenula 100. výročie narodenia významného slovenského sochára Jozefa Kostku (1912–1996). Po výstavách v Senici, Modre, v Novom meste nad Váhom a Nitre predstavuje súborné dielo autora, z majetku Galérie Jozefa Kostku v Bratislave, Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici. Jozef Kostka pochádzal zo starého habánskeho rodu džbankárov v Stupave na Záhorí. Jeho prvým učiteľom mu bol strýko, ľudový keramik Ferdiš Kostka. Umelecké nadanie po svojich predkoch zúročil mladý umelec štúdiom na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe a na študijnom pobyte v Paríži v roku 1938... čítať viac

VENI, VIDI, VICI... VENI, VIDI, VICI...

11.apríl 2013 - 02.jún 2013, Nám Š. Moysesa

Aktuálna výstava VENI, VIDI, VICI... sleduje myšlienku systematickej a pravidelnej prezentácie  fondu grafického umenia Stredoslovenskej galérie, ktorá sa od konca 60. rokov 20. storočia profilovala ako inštitúcia špecializovaná na voľné grafické umenie. Predstavuje výber z ocenených diel autorov, ktorí boli prezentovaní na podujatiach Súčasná slovenská grafika (SSG) v rokoch 1989 – 2011. Podujatie Súčasná slovenská grafika(SSG) vzniklo v roku 1971 ako bienále. Podľa štatútu tohto výstavno-súťažného podujatia sa ocenené diela stávali majetkom galérie... čítať viac

re-VÍZIA re-VÍZIA

14.február 2013 - 31.marec 2013, Nám Š. Moysesa

Výstava re-VÍZIA prezentuje najzaujímavejšie študentské práce, hlavne záverečné magisterské a doktorandské projekty zo všetkých štyroch katedier Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici - maľby, sochárstva, grafiky, intermédií a digitálnych médií, ktoré boli vytvorené prevažne v ostatných troch rokoch. Už názov výstavy re-VÍZIA napovedá, že ide o výber diel, ktorý sa uskutočnil na základe dôkladného mapovania a výskumu najvýznamnejších prác poslucháčov FVU AU. Vizuálne prejavy mladých výtvarníkov a výtvarníčok sa vyznačujú bohatosťou aktuálnych tém a širokým spektrom výrazových prostriedkov a umeleckých prístupov, prostredníctvom ktorých referujú o celej škále súčasných problémov ľudí žijúcich v informačnej spoločnosti globalizovaného sveta... čítať viac

3. medzinárodné súťažné bienále LOGO 2012 3. medzinárodné súťažné bienále LOGO 2012

05.december 2012 - 27.január 2013, Nám Š. Moysesa

Bienálna prehliadka LOGO je ojedinelým podujatím v oblasti grafického dizajnu na Slovensku. Jej prvý ročník sa úspešne konal už v roku 2008 na pôde Stredoslovenskej galérie. Prehliadka s podobným špecializovaným zameraním na našom území dlhodobo absentuje a preto sa jej úvodné ročníky stretli s pozitívnym ohlasom najmä v odborných kruhoch. Logotyp patrí v oblasti úžitkovej grafiky k tým najnáročnejším tvorivým procesom. Prelom 20. a 21. storočia je symbolickým prelomom aj vo vnímaní značky – logotypu. Úlohou súťaže a prehliadky je zhodnotiť kvalitatívnu úroveň logotypov na Slovensku a porovnať tento stav s okolitými krajinami... čítať viac

Partitúry spotrebných skladieb / Do vlastných rúk Partitúry spotrebných skladieb / Do vlastných rúk

28.november 2012 - 28.november 2012, Nám Š. Moysesa

Letáky reklamujúce spotrebný tovar rôznych obchodných domov a sietí  prichádzajú k nám domov v podobe nepretržitého toku prúdiaceho cez našu poštovú schránku do našich príbytkov a z nich zase von do odpadu. Životný cyklus reklamného letáku je pomerne dlhý, ale jeho životnosť je krátka – daná platnosťou trvania akcie od – do alebo do vypredania zásob. Akcia, o ktorej informuje je udalosťou, spájajúcou zákazníkov s aktuálnou ponukou tovaru na danom obchodnom mieste. Koniec udalosti znamená aj koniec životnosti reklamného letáku... čítať viac

Bezčasovosť Bezčasovosť

24.október 2012 - 25.november 2012, Nám Š. Moysesa

Ivana Oroszová (1985), Juraj Toman (1985), Klaudia Kosziba (1971), Mária Matrková (1983), Michaela Rázusová Nociarová (1976), Oto Hudec (1981) Výstava prezentuje výber z  maliarskej tvorby šiestich autorov a autoriek, absolventov a absolventiek Katedry maľby a iných médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Ide o autorov, ktorí sa narodili v období  70. rokov a prvej polovice 80. rokov 20. storočia. Okrem generačnej blízkosti ich ako umelcov však predovšetkým spája istá príbuznosť tvorivého myslenia, ktoré sa pokúšajú prostredníctvom maľby vyjadriť, hoci už každý z nich individuálnym prístupom, v zmysle nájdenia a uchopenia témy, použitého rukopisu či osvojeného maliarskeho štýlu... čítať viac

Skica, objekt, bábka, divadlo Skica, objekt, bábka, divadlo

24.september 2012 - 17.október 2012, Nám Š. Moysesa

V spolupráci s Bábkovým divadlom na Rázcestí a Divadelným ústavom v Bratislave uvádzame v rámci festivalu Bábkarská Bystrica výstavu, ktorá podčiarkuje súvislosti a umelecké vzťahy medzi krajinami Vyšehradskej štvorky a istým spôsobom završuje stredoeurópske zameranie festivalu v r. 1994 – 2008. Cez scénografickú tvorbu štyroch individualít z krajín V4 zdôrazňuje spoločné a výnimočné v umení vystavujúcich umelcov. Oslovení výtvarníci a výtvarníčka sú osobitými všestrannými tvorcami. Záber ich tvorby je široký nielen geograficky. Prekračujú oblasť bábkového divadla smerom k scénickým výpravám v činohre, opere, tanečnom divadle aj v arteterapeutických projektoch... čítať viac

Modely komunikácie Modely komunikácie

15.august 2012 - 16.september 2012, Nám Š. Moysesa

Modely komunikácie je dlho očakávanou retrospektívnou výstavou slovenského konceptuálneho umelca Ľubomíra Ďurčeka (n. 1948), ktorá prezentuje a v mnohých prípadoch dokonca po prvý krát vo výstavnom kontexte vôbec “testuje” autorove diela zo 70. a 80. rokov 20. st. Ťažisko Ďurčekovej tvorby spadá do tzv. “normalizačného” obdobia. Táto fatálna súvislosť ho zaradila medzi autorov tzv. neoficiálnej scény slovenského umenia a vymedzila ďalšie podmienky pre jeho tvorbu. Báza “normalizačných” inštitúcií zďaleka nebola vhodným rámcom pre artikulovanie jeho tvorby, a s ohľadom na túto skutočnosť, ako i pre vlastné inklinácie umelec začal vytvárať veľmi špecifické formáty, resp... čítať viac

FINE ART.D – záverečné práce poslucháčov FVU v Banskej Bystrici FINE ART.D – záverečné práce poslucháčov FVU v Banskej Bystrici

20.jún 2012 - 29.júl 2012, Nám Š. Moysesa

Výstava FINE ART.D je prezentáciou výberu praktických dizertačných prác absolventov doktorandského štúdia na Fakulte výtvarných umení v Banskej Bystrici v roku 2012. Šírkou prác a žánrovým zameraním výstava odráža aktuálnu skladbu doktorandského štúdia, v ktorom mala najširšie zastúpenie maľba (Chrienová, Urbanovský, Vaculová, Margetová). Ďalšie práce prezentujú oblasť sochárskej tvorby (Šošková, Trpák) a intermediálnej tvorby (Mináriková, Dudáš). Diela sú výsledkom teoreticko-umeleckého výskumu zvolených tém, realizovaných pod vedením školiteľov (prof... čítať viac

KOŠICKÁ MODERNA - Eugen Krón a jeho škola KOŠICKÁ MODERNA - Eugen Krón a jeho škola

25.apríl 2012 - 03.jún 2012, Nám Š. Moysesa

Výstava pripravená pri príležitosti 130. výročia narodenia významného grafika a pedagóga, Eugena Króna sa zameriava na jeho najplodnejšie a najtvorivejšie obdobie, kedy našiel svoj štýl a témy, ktoré neskôr rozvíjal po celý život. Náhodná zastávka v Košiciach sa stretnutím s fenomenálnym riaditeľom Východoslovenského múzea Josefom Polákom zmenila na vyše sedemročný pobyt. Polákovou zásluhou tu založil svoju kresliarsku školu, z ktorej vyšlo množstvo výtvarníkov. Medzi najvýznamnejších patria Koloman Sokol, Ľudovít Feld, Július Jakoby, Béla Nemessányi-Kontuly, Juraj Collinásy, Imrich Oravecz a Jozef Fabini... čítať viac

Vitajte v našom meste... Vitajte v našom meste...

29.február 2012 - 15.apríl 2012, Nám Š. Moysesa

Prvá samostatná výstava maliara Erika Šilleho v Stredoslovenskej galérii je prierezom jeho tvorby posledných rokov. Okrem malieb bude na výstave predstavený aj väčší súbor Šilleho kresieb, ktoré odkrývajú jeho myšlienkové východiská a inšpiračné zdroje. Predstaviteľ mladej slovenskej výtvarnej generácie čerpá z bohatej vizuality populárnej kultúry, animácie, grafického a produktového dizajnu. V tradičnom médiu závesného obrazu si Šille buduje vlastnú ikonografiu, v ktorej si privlastňuje a remixuje už existujúce vizuálne formy ako napríklad logá korporátnych firiem alebo šťavnaté marketingové heslá... čítať viac

Marko Blažo - Vyskytuje sa Marko Blažo - Vyskytuje sa

06.október 2011 - 06.november 2011, Nám Š. Moysesa

Marko Blažo (1972) patrí k výrazným autorom súčasného vizuálneho umenia. Študoval na VŠVU v ateliéri Rudolfa Sikoru a absolvoval študijné pobyty na Ecole Nationale des Beaux Arts v Dijone a na Slippery Rock University v USA. Je držiteľom niekoľkých ocenení a finalistom viacerých domácich a zahraničných cien. V roku 1999 participoval na kolektívnej akcii Slovak Art for Free benátskeho bienále, v roku 2001 získal Cenu Oskára Čepana a od roku 2004 dočasne pedagogicky pôsobil na Fakulte umení TU v Košiciach. Ako víťaz 16. ročníka podujatia Súčasná slovenská grafika (2005) uvádza autorskou výstavou ďalší ročník výstavnej prehliadky mapujúcej aktuálny vývin voľnej grafickej tvorby na domácej scéne... čítať viac

Bienále v čase normalizácie (Akvizície z podujatia Súčasná slovenská grafika 1971 – 1989) Bienále v čase normalizácie (Akvizície z podujatia Súčasná slovenská grafika 1971 – 1989)

23.jún 2011 - 25.september 2011, Nám Š. Moysesa

Stredoslovenská galéria sa od konca 60. rokov 20. storočia profilovala ako inštitúcia špecializovaná na voľné grafické umenie. Identita galérie bola spojená s viacerými výstavno-súťažnými a sympoziálnymi podujatiami (Medzinárodné bienále/ trienále drevorezu a drevorytu, Medzinárodné quadrienále malých grafických foriem, Medzinárodné sympóziá vo voľnej grafike) ktoré okrem iného mali aj zbierkotvorný charakter. Ocenené alebo na sympóziách vytvorené diala sa podľa štatútov podujatí stávali majetkom galérie. Takýmto spôsobom si galéria vybudovala bohatý fond grafického umenia... čítať viac

HOME EDITION HOME EDITION

09.marec 2011 - 05.jún 2011, Nám Š. Moysesa

Výstava Home edition prichádza s pokusom reflektovať dnešnú každodennosť, pokoj všedného života ďaleko od inštitúcií, ktorý nazývame domovom. Domov sa za posledné storočie radikálne zmenil, tak ako sa zmenil aj sociálny poriadok. Z priestoru intimity a tradičnej rodiny, ktorý je v priamom protiklade s miestom práce a inštitúciami, sa zmenil na otvorený priestor charakterizovaný rôznymi formami spolunažívania a komunikácie. Mobilita a flexibilita, existenciálne nomádstvo sa mieša s úžasnou archaickosťou a staro-novými domácimi rituálmi... čítať viac

CE ZA AR  2010 CE ZA AR 2010

20.január 2011 - 27.február 2011, Nám Š. Moysesa

Stredoslovenská galéria v spolupráci s Komorou architektov Slovenska usporiadala výstavu nominovaných a ocenených architektonických realizácií v súťaži o Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru.  Ocenenie CE ZA AR sa udeľuje každoročne za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované architektonické dielo, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku a to v šiestich kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér a Exteriér.  Diela do súťaže prihlasujú architekti, členovia Slovenskej komory architektov, pričom o cenu sa môžu uchádzaťdiela, zrealizované v uplynulých dvoch rokoch... čítať viac

LOGO 2010 LOGO 2010

10.november 2010 - 12.december 2010, Nám Š. Moysesa

2. ročník medzinárodného súťažného bienále LOGO 2010 pripravujú RE-CULTURE, n.o. v spolupráci  sa agentúrou ENTERPRISE a Slovenským centrom dizajnu. Partnerom bienále je Stredoslovenská galéria a Mesto Banská Bystrica. Odborným garantom Akadémia umení v Banskej Bystrici.   Bienále je určené najmä pre profesionálnych grafikov, dizajnérov, umelcov na „voľnej“ nohe, grafické štúdiá a reklamné agentúry, ale takisto pre študentov stredných a vysokých škôl so zameraním na výtvarné umenie, grafiku a dizajn.   Uzávierka súťažných prihlášok bola 20... čítať viac

Putovanie do krajina zázračna - Slovenské divadlá deťom Putovanie do krajina zázračna - Slovenské divadlá deťom

10.september 2010 - 31.október 2010, Nám Š. Moysesa

Výstava predstavuje tvorbu slovenských profesionálnych bábkových divadiel a nezávislých skupín a inscenácie činoherných, operných a baletných súborov venované detskému divákovi. Na Slovensku pôsobí päť profesionálnych bábkových divadiel, ktoré vznikli od začiatku 50. rokov 20. storočia. Po roku 1990 vzniklo na Slovensku viacero nezávislých a súkromných skupín hrajúcich pre deti. Niektoré činoherné divadlá uvádzajú pravidelne tituly určené detskému divákovi. Ostatné divadlá, vrátane Slovenského národného divadla v Bratislave, zaraďujú príležitostne do svojho repertoáru činoherné, operné a baletné inscenácie pre svojich detských návštevníkov... čítať viac

Výstava doktorandiek Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

02.júl 2010 - 22.august 2010, Nám Š. Moysesa

Stredoslovenská galéria sprístupňuje výstavu zostavenú z diel, ktoré vytvorili absolventi doktorandského štúdia na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Obhajoby doktorandských prác sa budú konať priamo vo výstavných priestoroch Bethlenovho domu a Praetória. Spoločne sa predstavia štyria študenti a absolventské práce budú v galérii vystavené do konca augusta. Roman Rembovský a Juraj Valica v Bethlenovom dome, Katarína Boborová a Emília Rigová v Praetóriu. čítať viac

Kresby a maľby (zo štyroch desaťročí) Kresby a maľby (zo štyroch desaťročí)

14.apríl 2010 - 13.jún 2010, Nám Š. Moysesa

    Výstava predstavuje autorovu tvorbu od roku 1962 až po rok 2009 vo vzájomnej nadväznosti kresieb a malieb a utvára vhľad do procesu vzniku obrazu. Pre jeho tvorivé cesty je charakteristické úsilie esenciálne vyjadriť nečakaný zážitok zo stretnutí s ľuďmi, vecami, s obyčajným prostredím všedného dňa. Motivické rady abstrahovaním vytvárajú príbehy obrazového znaku.             Na výstave sú zastúpené všetky žánre a okruhy maliarových zaujatí od zátiší, autoportrétov, portrétov ku krajinám a figurálnym kompozíciám... čítať viac

Figurama 10 Figurama 10

09.marec 2010 - 26.marec 2010, Nám Š. Moysesa

 FIGURAMA 10 (Poznanie sveta kresbou – poznaním figurálnej kresby),je medzinárodná výstava prác študentov a pedagógov vysokých škôl, ktorú organizuje Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici v spolupráci s občianskym združením FIGURAMA, o. s. a Stredoslovenskou galériou v Banskej Bystrici. Na výstave sú prezentované práce z 13 vysokých škôl zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Španielska a USA.Výstava je sprístupnená od 9. 3.2010 a potrvá do 26. 3. 2010.Vernisáž výstavy sa uskutoční 17. marca 2010 o 17:00 hod... čítať viac

Romantika mojej mladosti, budúcnosť mojej nostalgie - 2. časť Romantika mojej mladosti, budúcnosť mojej nostalgie - 2. časť

15.január 2010 - 28.február 2010, Nám Š. Moysesa

Súčasťou konceptu Romantika mojej mladosti, budúcnosť mojej nostalgie je prípadová štúdia, ktorá skúma pojmy nostalgie a romantizmu v súvislosti so súčasným východoeurópskym umením. Východzou je úvaha o populárnej kultúre 80. rokov v bývalom východnom bloku, ktorá viac či menej náhodne adaptovala časť spektra západnej pop kultúry - časť, ktorá z nejakého dôvodu prešla mriežkou ideologickej cenzúry. Diskurz tejto vplyvnej, do istej miery náhodnej a importovanej pop kultúry bol však budovaný na chudobnej materiálnej základni. Fenomén importovaného popu nezasahoval komunistickú spoločnosť vo veľkých vlnách, len presakoval cez medzery v systéme... čítať viac

Pohľad Pohľad

18.september 2009 - 29.november 2009, Nám Š. Moysesa

Výstava Pohľad je komplexným pohľadom na doterajšiu tvorbu Michaely Rázusovej Nociarovej (*1976). Od čias štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, teda už pätnásť rokov, fascinuje autorku odraz a obraz, svetlo a tieň, vodná hladina a skutočnosť pod ňou i nad ňou, podobnosť a odlišnosti. Povrch obrazu i jeho hĺbka.    Aktuálny výber diel mapuje vývoj výtvarnej témy. Prirodzene sa v ňom odráža aj osobná história výtvarníčky. Autorka predovšetkým komunikuje (vizuálne, ale vždy aj slovne a telesne) so sebou, so živlom a s okolím... čítať viac

Interior Sk Interior Sk

18.jún 2009 - 30.august 2009, Nám Š. Moysesa

Pod názvom INTERIOR.SK.05/07 – Slovenské interiéry 2005 – 2007 sa v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici koná od 18. júna do 30. augusta 2009 výstava, približujúca vyše 130 vybraných diel slovenských architektov, dizajnérov a študentov z oblasti interiérovej tvorby. Výstava pozostávajúca z prác predstavených na paneloch (interiéry) a 3D exponátov (dizajny do interiérov) je výnimočná nielen množstvom prác, ale aj vysokou úrovňou a pestrým tematickým zložením. Medzi vystavenými dielami možno nájsť práce autorov viacerých generácií, projekty prominentných architektonických kancelárií, diela vyznamenané Cenou Dušana Jurkoviča a cenou CE... čítať viac

Biela stopa XYZ Biela stopa XYZ

26.marec 2009 - 10.máj 2009, Nám Š. Moysesa

Skupina XYZ združuje Mateja Gavulu (1972) a Milana Tittela (1966), ktorí pod hlavičkou spoločných tvorivých aktivít figurujú na slovenskej výtvarnej scéne od roku 1997. Obaja autori, zameraním bytostní sochári, tvoria v intenciách konceptualizmu a minimalizmu. Východisko vlastnej disciplíny podrobujú neustálemu preverovaniu a hľadaniu autentickej výtvarnej skúsenosti. Využívajú k tomu popri klasických sochárskych postupoch najmä tvorbu priestorových situácií a prácu s nájdeným objektom, ktoré zachytávajú digitálnym fotoaparátom a kamerou. Hybridná povaha ich výtvarnej činnosti narába tak s efemérnymi, krehkými a prchavými situáciami s využitím minimálnych vstupov, ako aj s náročnými technologickými postupmi... čítať viac

Pravidlá a výnimky Pravidlá a výnimky

22.január 2009 - 15.marec 2009, Nám Š. Moysesa

Projekt Pravidlá a výnimky prezentuje v skratke vizualizované teoretické úvahy maliara a pedagóga Ľudovíta Hološku, spolu s prácami jeho študentov – absolventov bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia. Porovnanie pedagógových úvah o procese maliarskej tvorby s výsledkami jeho študentov prináša pohľad na cesty a špecifiká umeleckej výchovy a predstavuje podoby súčasnej maľby. Predstavuje tvorbu vyzretých autorov vyznačujúcich sa pôvodnosťou a originálnou individuálnou koncepciou. Autorov spája rozmanitosť, rôznorodosť, slobodná voľba osobitej subjektívnej cesty za umením, jasná a presvedčivá genéza tvorivých výsledkov... čítať viac

Case History Case History

19.jún 2008 - 16.júl 2008, Nám Š. Moysesa

Vývoj prípadu (Case history ) je postprodukčná prezentácia vybraných živých akcií a intervencií do verejného priestoru, ktoré sa odohrali na Slovensku od r. 2000 až do vstupu Slovenska do EU v roku 2004. Výstava mapuje charakter umeleckých kcií a performancií pred publikom, ktoré sa v sledovanom období  v prevažnej miere zaoberajú spoločenskými témami, najmä v zmysle zamerania sa na rôzne komunity. Je zrejmé, že väčšina akcií pokrýva tiež spoločenské dimenzie,  nesie odkazy a  ponúka divákovi umelecké vyjadrenie na určitú delikátnu otázku, odvolávajúc sa na osobitnú metódu, alebo postup prítomný v spoločnosti v tom čase... čítať viac

BODYANDOIL BODYANDOIL

12.december 2007 - 27.január 2008, Nám Š. Moysesa

Výstavný projekt je komponovaný ako spoločná prezentácia siedmich autoriek, predstaviteliek mladej generácie súčasnej slovenskej výtvarnej scény. Vznikol spontánne, z iniciatívy umelkýň, z ich vzájomnej blízkosti, ktorá sa externalizuje v sieti ich ľudských príbehov, privátnych a pre diváka utajených. To, čo pozorovateľovi ponúkajú je tradičná maľba, spoločné médium, prostredníctvom ktorého vedú dialóg s umením a svetom. V sledovanom výbere diel rôznymi spôsobmi reflektujú všeobecnú záplavu skutočnosti ireálnymi obrazmi. Vo svojej tvorbe však nevyužívajú vizuálny kód reklamného či virtuálneho sveta, naopak ich snaha o autenticitu spočíva v permanentnej prítomnosti figúry, v inklinácii k zaznamenávaniu osobných zážitkov a situácií, v hľadaní nových možností stvárnenia portrétu, autoportrétu. čítať viac

MULTIWINNETOU AND OLD SECONDHAND MULTIWINNETOU AND OLD SECONDHAND

12.december 2007 - 27.január 2008, Nám Š. Moysesa

Výstava prezentuje tvorbu mladého slovenského umelca Radka Mačuhu (1974), absolventa sochárstva na Vysokej škole výtvarných umení ( VŠVU ) v Bratislave. Výstavný projekt mapuje Mačuhov umelecký pogram good IDEA, ktorým sa autor začal zaoberať už vo svojej diplomovej práci a ďalej ho teoreticky rozvíja, ako doktorand na VŠVU. Autor aplikuje aktuálne postupy výtvarného umenia v objektoch a inštaláciách. Dlhodobo sa zaoberá fenoménom konzumu, marketingovými a reklamnými stratégiami nadnárodných reťazcov. Nakúpené nábytkové a dekoratívne komodity z obchodného domu IKEA, ale aj bazárov tvarovo interpretuje , zasahuje do dizajnu produktov a neguje ich pôvodný účel vychádzajúc z punkového princípu Do it yourself... čítať viac

Sochy Objekty Kresby Sochy Objekty Kresby

20.september 2007 - 21.október 2007, Nám Š. Moysesa

Výstava Objekty, kresby predstavuje diela poprednej slovensko-americkej výtvarníčky Zuzany Rudavskej (1962). Autorka študovala textilný odbor na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave (1978-1982, prof. J. Berger) a na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe (1982-1986, prof. B. Felcman doc. M. Kachyňková). V roku svojho absolutória emigrovala do Spojených štátov amerických. V posledných rokoch žije striedavo v Bratislave a v New Yorku. Na výstave sú prezentované autorkine priestorové objekty, sochy a kresby z obdobia rokov 1992-2006... čítať viac

Slovenská maľba 20. storočia zo zbierok SSG Slovenská maľba 20. storočia zo zbierok SSG

02.august 2007 - 09.september 2007, Nám Š. Moysesa

Zbierka maľby a kresby tvorí neoddeliteľnú súčasť zbierkotvornej činnosti Stredoslovenskej galérie (SSG). Pri jej tvorbe je preferovaný práve región Stredného Slovenska, oblasť stredoslovenských banských miest (Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica). Okrem upriamenia pozornosti na toto územie sa zbierka dlhodobo tvorí tiež na základe ponuky najkvalitnejších diel kľúčových autorov slovenskej výtvarnej scény. Výstava zo zbierky SSG si dáva za cieľ pomenovať nosné námety v maľbe v 20. storočí na Slovensku, a sprístupniť porovnanie vývoja ich zobrazovania... čítať viac

SPLEEN & IDEAL (Kategorizácia extáz) SPLEEN & IDEAL (Kategorizácia extáz)

16.máj 2007 - 17.jún 2007, Nám Š. Moysesa

Autor koncepcie: Martin GerbocVýstava piatich českých a slovenských maliarov mladej až strednej generácie:Veroniky Drahotovej (CZ), Jozefa Bolfa (CZ), Jakuba Hošeka (CZ), Martin Gerbóca (SK) a Erika Šilleho (SK) pod názvom „ Spleen & Ideal “ patrí k výstavám, ktoré nevznikli na objednávku kurátora či galérie, ale ani v mene exhibície jedného štýlu. Je výsledkom priateľstva, názorovej a umeleckej príbuznosti umelcov. Ich blízkosť nie je postavená na tom, čo maľujú, ale najmä na tom, ako chápu úlohu byť umelcom dnes.„Maľovanie obrazov“ je len jednou z vecí, o ktoré sa zaujímajú... čítať viac

(ne)MOC-(sub)DOMINANCIA (ne)MOC-(sub)DOMINANCIA

08.február 2007 - 18.marec 2007, Nám Š. Moysesa

Výstava (ne)MOC/(sub)DOMINANCIA dramaturgicky zapadá do programu  Stredoslovenskej galérie, kde jedným z cieľov je  odborne mapovať prejavy aktuálnych výtvarných tendencií  nielen na Slovensku. Projekt  zároveň zväčšuje diapazón aktuálnych tém kurátorských výstav na Slovensku.Kurátorský projekt (ne)MOC/(sub)DOMINANCIA predstavuje tvorbu vybraných umelcov a ponúka výstavu reflektujúcu tému mocenských vzťahov a životných situácií, ktoré s ňou súvisia. Výstava dáva priestor pre konfrontáciu súčasného vizuálneho umenia v celej  jeho druhovej rozmanitosti s témou vykonávania, užívania a disponovania so špecificky ľudským javom – mocou v spoločensko-civilizačných procesoch súčasnosti... čítať viac

Akvizície 2001-2005 Akvizície 2001-2005

20.december 2006 - 28.január 2007, Nám Š. Moysesa

Výstava akvizícií (nových prírastkov výtvarných diel do zbierok) Štátnej galérie v B. Bystrici (ŠG v BB) je usporiadaná pri príležitosti okrúhleho 50. výročia vzniku galérie. Ide o pracovný typ prezentácie zbierkových fondov, aký patrí k štandardu galerijnej prezentácie určenej širokému spektru záujemcov - výber diel v umeleckých odboroch grafika, mal'ba, sochárstvo, umelecký predmet, kresba a iné médiá, získaných v rokoch 2001 až 2005. Výstava nadväzuje na prvú takúto prezentáciu z roku 2001, kedy ŠG v BB prezentovala verejnosti svoje akvizície od r... čítať viac

Desať ľahkých rokov Desať ľahkých rokov

07.jún 2006 - 20.august 2006, Nám Š. Moysesa

Rozsiahla prierezová výstava významného slovenského maliara Ivana Csudaia  (1959) mapuje ostatných desať rokov jeho tvorby v oblasti maľby.Práve pred desiatimi rokmi sa Csudai  púšťa do nového, veľkoryso a ojedinele postaveného maliarskeho programu, ktorý zakladá na princípe prestupovania médií grafiky a maľby. Je to program analýzy hraníc maliarskeho média, pričom v prípade Csudaia solitérne zakladá na vrstvení  jazyka kresby, grafiky, počítačového umenia, grafického dizajzu a samotnej maľby... čítať viac

Klíčenie Klíčenie

08.marec 2006 - 23.apríl 2006, Nám Š. Moysesa

Štátna galéria predstavuje po prvýkrát vo svojej dramaturgii tvorbu špičkovej slovenskej sochárky Márie Bartuszovej (1936–1996). Po absolvovaní VŠUP v Prahe (1961) a po sobáši so sochárom Jurajom Bartuszom sa usadila v Košiciach (1963), kde pôsobila až do svojej smrti (1996). Výstava  prináša jednak autorkin svet subtílnych, krehkých a introvertných tvarov a zároveň predstavuje jej silný sochársky program tzv. organickej (nefigurálnej) plastiky v našom prostredí. V ňom sa sústreďuje na univerzálne princípy (kontrasty sily a hmoty, fyzikálne sily tlaku a ťahu) a  na vytváranie elementárnych tvarov – „bio-foriem“, v ktorých je obsiahnutá logika prírodného poriadku a bioniky:  prvotné „klíčenie“ tvarov, vitálne gradovanie formy až po rozklad škrupinovej schránky, bio-architektúry... čítať viac

Prihlásenie