Library

Knižnica Stredoslovenskej galérie je špecializovaná knižnica prioritne orientovaná na oblasť vizuálneho umenia. Vlastní bohatú kolekciu monografií, katalógov, teoretickej literatúry a odborných periodických a neperiodických časopisov, slovenského a zahraničného umenia. Prvá knižničná jednotka bola zaevidovaná v novembri 1959. Galerijná knižnica slúži na vedecko-výskumné účely a všetkým záujemcom o vizuálne umenie. Literatúru poskytujeme len prezenčne, bez poplatkov.

Otváracie hodiny
Utorok – Štvrtok: 10.00 – 12.00 hod. a 14.00 – 16.00 hod.
Piatok: 10.00 – 12.00 hod.

Mimo uvedených otváracích hodín poskytujeme možnosť individuálneho štúdia v knižnici po vzájomnej dohode na tel. č. 048/4701624 alebo e-mailom na [email protected]