Vernisáž: 27.máj 2017
Miesto: Nám Š. Moysesa
Trvanie do: 27.máj 2017

Pozvánka
EVENT - Tvorivá dielňa k výstave Márie Balážovej Geo-Femina

Tvorivá dielňa k výstave Márie Balážovej Geo-Femina

Pozývame Vás na tvorivú dielňu k výstave Márie Balážovej Geo-Femina, ktorá sa začne v sobotu 27. mája 2017 o 13.00 hod. v Praetoriu na Nám. Š. Moysesa 25 v Banskej Bystrici.

Na májovej tvorivej dielni sa oboznámime so základnými princípmi geometrickej abstrakcie a so symbolikou geometrických tvarov. Prostredníctvom tvorby kompozícií z jednotlivých farieb, tvarov a línií budeme vytvárať vzťahy medzi sebou a okolitým svetom.

Na výstave Geo-Femina predstavuje Mária Balážová svoj ojedinelý variant postgeometrickej maľby. Vo svojich najnovších prácach sa presúva od všeobecných feministických tém k osobným príbehom. Na pozadí jednoduchej konfigurácie vzniká vizuálny komentár, kde „ženské“ prestáva byť len jednoduchým protikladom k mužskému, ale stáva sa priestorom, v ktorom dochádza k formulovaniu úvah o vzťahoch, rodine, sebaidentifikácii, či striedaní generácií.


Názov: Tvorivá dielňa k výstave Márie Balážovej Geo-Femina.

Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria

Miesto konania: Praetorium, Námestie Štefana Moysesa, Banská Bystrica

Termín: /sobota/ 27. máj 2017 o 13.00 hod.


Trvanie dielne do 16.00 hod.

Tvorivá dielňa je vhodná pre dospelých, študentov a rodiny s deťmi od 10 rokov.


V prípade záujmu sa prosím objednajte vopred na tel. č: 048/4701624, 048/4701615 alebo mailom na [email protected] do piatka 26. mája 2017 do 12.00 hod.

Kontaktné osoby: Mgr. Jana Gamcová, Mgr. Martina Martincová

Vstupné: 3 € dospelí / 1,50 € deti, žiaci, dôchodcovia / ZŤP zdarma


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Realizované s finančnou podporou mesta Banská Bystrica.


Tešíme sa na vašu návštevu!

Prihlásenie