Vernisáž: 13.september 2017
Miesto: Vila Dominika Skuteckého
Trvanie do: 13.september 2017

EVENT - Holokaust a osudy detí Dominika Skuteckého

Holokaust a osudy detí Dominika Skuteckého

V rámci programu festivalu Prvý človek bol umelec 2 Vás srdečne pozývame do Vily Dominika Skuteckého, kde 13. septembra 2017 o 17.00 hod. uvedieme tematizovanú prednášku Holokaust a osudy detí Dominika Skuteckého. 

Prednáška historika Jozefa Ďuriančika, spojená s audiovizuálnou prezentáciou dobových dokumentov priblíži príčiny, priebeh a dopad holokaustu na tragický osud rodiny Dominika Skuteckého. Deviateho septembra si pripomíname obete holokaustu a rasovo motivovaného násilia. Tento deň je smutnou spomienkou na prijatie Židovského kódexu vládou slovenského štátu 9. septembra 1941. Každoročnou jesennou prednáškou vo Vile Dominika Skuteckého zachovávame pamiatku na Karolu Skuteckú Karvašovú, Ferdinanda Karvaša, Alexandra Skuteckého a všetkých, ktorí trpeli. 


Tematizovaná prednáška vo Vile Dominika Skuteckého je súčasťou druhého ročníka festivalu Prvý človek bol umelec 2, ktorý organizuje Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici. Festival prebieha od augusta do decembra 2017 a ponúka široký program v troch historických budovách galérie v centre mesta. Návštevníkov čakajú výstavy vizuálneho umenia, tematizované prednášky, filmové premietania, divadlo, autorské čítania, hudobné workshopy a rozmanité tvorivé dielne. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Názov festivalu: Prvý človek bol umelec 2
Názov podujatia festivalu: Holokaust a osudy detí Dominika Skuteckého (tematizovaná prednáška)
Prednášajúci: Jozef Ďuriančik 
Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria
Miesto konania: Vila Dominika Skuteckého, Horná 55, Banská Bystrica
Termín: /streda/ 13. september 2017 o 17.00 hod.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Vstup je voľný.Prihlásenie