Vernisáž: 30.september 2017
Miesto: Bethlenov dom
Trvanie do: 30.september 2017

EVENT - Tvorivá dielňa k výstave Od bodu k pamäťovej stope

Tvorivá dielňa k výstave Od bodu k pamäťovej stope

Pozývame Vás na sobotnú tvorivú dielňu k aktuálnej výstave Od bodu k pamäťovej stope.

Septembrová tvorivá dielňa pre verejnosť sa začne v sobotu 30. septembra 2017 o 13.00 hod. v Bethlenovom dome na Dolnej 8 v Banskej Bystrici.

Bod, škvrna, línia, tvar, farba- základné vyjadrovacie prostriedky výtvarného jazyka, ktoré tvoria nosný skelet umeleckého diela. Edukačno-prezentačná výstava Od bodu k pamäťovej stope poukazuje práve na jeden z možných postupov, návodov ako môžeme na diela nazerať a vnímať ich prostredníctvom práce so základnými výtvarnými elementmi. Výstava predstavuje kurátorský výber približne 90 diel od 51 autorov, ktoré sú súčasťou rozsiahleho zbierkového fondu Stredoslovenskej galérie. Jej súčasťou sú tiež rôznorodé interaktívne edukačné pomôcky napomáhajúce návštevníkovi aktívnou hrou učiť sa chápať jednotlivé kompozičné a výrazové možnosti diel výtvarného umenia.

Na tvorivej dielni budeme pracovať s jednotlivými výtvarnými výrazovými prostriedkami. Vytvoríme si vlastnú pečiatkovú tlač, priestorový objekt z línií a obraz z kovových pilín. Taktiež budeme skúmať možnosti umiestnenia bodu na obrazovej ploche. Oboznámime sa so základným členením farieb a vytvoríme podľa vlastnej fantázie rozmanité tvarové a kompozičné varianty k vybraným výtvarným dielam.

Tvorivá dielňa je súčasťou druhého ročníka festivalu Prvý človek bol umelec 2, ktorý organizuje Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici. Festival prebieha od augusta do decembra 2017 a ponúka široký program v troch historických budovách galérie v centre mesta. Návštevníkov čakajú výstavy vizuálneho umenia, tematizované prednášky, filmové premietania, divadlo, autorské čítania, hudobné workshopy a rozmanité tvorivé dielne. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Názov: Tvorivá dielňa k výstave Od bodu k pamäťovej stope
Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria
Miesto konania: Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica
Termín: /sobota/ 30. september 2017 o 13.00 hod. 

Trvanie dielne do 16.00 hod.
Tvorivá dielňa je vhodná pre dospelých, študentov a rodiny s deťmi od 5 rokov.

V prípade záujmu sa prosím objednajte vopred na tel. č: 048/4701624, 048/4701615 alebo mailom na [email protected] do piatka 29. 9. 2017 do 12.00 hod.

Kontaktné osoby: Mgr. Jana Gamcová, Mgr. Martina MartincováVstup voľný.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Realizované s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica.

Prihlásenie