Vernisáž: 12.december 2017
Miesto: Bethlenov dom
Trvanie do: 12.december 2017

Pozvánka
EVENT - Prezentácia DUDAS Brothers / Bílá nemoc

Prezentácia DUDAS Brothers / Bílá nemoc

V utorok 12. decembra 2017 o 17.00 hod. Vás pozývame na prezentáciu tvorby DUDAS Brothers /Juraj a Ivan Dudáš/ od roku 2004 do 2017 a ich nového projektu BÍLÁ NEMOC s kľúčovým momentom performace. 
Tento spôsob práce a tvorby pre autorskú dvojicu znamená aj výskum a kreovanie nových projektov - ich zámerom je pripraviť nový blok performance s presahom do videa, textu a audia. V prenesenom význame ide o laboratórium v rámci prezentácií, kde si chcú odskúšať nové projekty. Celá táto séria aktivít sa stane základom pre ich samostatnú výstavu. 

"Dvojica Dudas Brothers pôsobí na umeleckej scéne s menšími prestávkami od roku 2002. Hoci vystupujú v maskách, každý vie, kto sa pod nimi ukrýva. Týmto istým spôsobom pristupujú aj k tvorbe, kde reagujú na všeobecne známe prvky aktuálneho domáceho, ale aj geopolitického diania a svet umenia ako taký. Aj keď ich tvorba nesie prvky irónie, ktorej sa v nej nevyhnú ani najvyšší svetoví politickí predstavitelia, či ľudia pracujúci vo sfére umenia, nechcú byť cynikmi. Zdanlivo banálne pôsobiace počiny využívajúce jazyk komerčnej a mediálnej reality sú však metaforou pre komplikovanú globalizovanú súčasnosť plnú simulakier, kde dochádza k stieraniu hraníc medzi autentickým a manipulovaným." Peter Moorl 


DUDAS BROTHERS /Juraj a Ivan Dudáš/  

Juraj Dudáš (1975) je intermediálnym umelcom s výbornými základmi, ktoré dostal na Akademii výtvarních uměni u prof. Milana Knížáka, či predtým na VŠVU u prof. Ruda Sikoru. Inklinuje k post-konceptu, ktorý implikuje do práce s textom alebo sa koncept stáva súčasťou performance (zo starších projektov napr. DJ Giorgio, zameraný na autobiografiu na pomedzí fikcie a reality). V posledných rokoch sa zaujíma o monumentálny objekt – architektúru (vytvára priestor v priestore), ktorým vťahuje diváka do deja a sprostredkováva mu tak ďalšiu rovinu emócií z výstavy. 

Ivan Dudáš (1980) už počas štúdií na bratislavskej VŠVU (prof. R. Sikora, doc. I. Németh a prof. Daniel Fischer) ako aj na Nothingham Trent University v Anglicku výtvarne reflektoval intermediálne a multimediálne presahy v súčasnom umení. Jeho doménou je práca s nájdeným filmom, obrazom, zvukom – tzv. found footage. V roku 2012 na Fakulte výtvarných umení AKU v Banskej Bystrici úspešne obhájil doktorandskú dizertačnú prácu u doc. M. Nicza a bol mu udelený titul Artis Doctor (ArtD.). V súčasnosti sa venuje dekonštrukcii digitálneho obrazu s interaktívnymi presahmi a s možnosťou vstupu diváka do diela. Už niekoľko rokov prednáša na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, kde sa paralelne venuje aj vedecko-výskumnej činnosti. Roman Popelár  

///////////////////////////////// 
Názov podujatia:
DUDAS Brothers / Bílá nemoc /prezentácia/ 
Usporiadateľ:
Stredoslovenská galéria 
Miesto konania:
Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica Termín: /utorok/ 12. december 2017 o 17.00 hod. 

Vstup voľný.

Prihlásenie