Vernisáž: 10.apríl 2018
Miesto: Nám Š. Moysesa
Trvanie do: 10.apríl 2018

Pozvánka
EVENT - Finisáž výstavy Mám rada pozornosť: Performatívna recenzia výstavy s Ivanou Komanickou

Finisáž výstavy Mám rada pozornosť: Performatívna recenzia výstavy s Ivanou Komanickou

V utorok 10. apríla 2018 o 17.00 hod. Vás srdečne pozývame na 
finisáž výstavy Mám rada pozornosť: 
Performatívna recenzia výstavy s teoretičkou a filozofkou umenia Ivanou Komanickou. 

MÁM RADA POZORNOSŤ - PERFORMATÍVNA RECENZIA 
Tradičný žáner recenzie je spojený s pomalým médiom knihy a literárneho publika viazaného na komunitu expertov, otázka ako s tým pracovať v ére instantnej všadeprítomnej rýchlostnej komunikácie, marketingovej prezentácie a deklarovanej otvorenosti. Kolaboratívny model, ktorý kladie dôraz na proces a dialóg je súčasne druhom kritiky vnútorného monológu a klasických inštitúcií. Performatívna recenzia je pokusom cez narcistické vystavenie ukázať, čo všetko atakuje/vstupuje do našej postmodernej schizofrenickej pozornosti. 

IVANA KOMANICKÁ
Vo svojej publikačnej a kurátorskej činnosti sa v poslednom čase zaoberá témami kultúrneho kapitalizmu a kreativity a toho, čo zostáva z umenia v epoche všeobecnej komunikácie. Texty - 365 dní Európskeho hlavného mesta kultúry (2014), Kreatívna Európa. Kto ju potrebuje? (2013) séria výstav Nová skutočnosť (od 2016), Still not it (2015). Vo svojej nedokončenej performance/prednáške v rámci výstavy NO GO NO REPLY (2017) nástojila na potvrdení konzervatívneho formátu kritického premýšľania, ktorý oproti prezentácii nie je obmedzovaný mediálnymi kritériami - časom, či potrebou zrozumiteľnosti a pokúšala sa ukázať ako kolaboratívny model v umení zasahuje spätne aj umelecké akadémie a poznamenáva ideu vzdelania na zodpovedanie spoločensky prípustných prípadne politicky zrešeršovaných tém.

MÁM RADA POZORNOSŤ
Výstava Mám rada pozornosť je výsledkom umeleckého výskumu, ktorý pracuje s priestorom budovy Pretória SSG v Banskej Bystrici. Zaoberá sa umeleckou a teoretickou reflexiou historickej budovy a myšlienkou otvorenosti galerijnej inštitúcie, ktorá v nej v súčasnosti pôsobí. Výstava venovaná Pretóriu vychádza z iniciatívy vytvarníčky Lucie Luptákovej, ktorá sa reflexiou tohto priestoru zaoberá už niekoľko rokov a ktorá spoločne s kurátorkou k participácii na projekte prizvala ďalších hostí: Janu Kapelovú, Mateja Gavulu a Oldřicha Morysa.

////////////////////
NÁZOV PODUJATIA: výstava Mám rada pozornosť: finisáž a performatívna recenzia výstavy s Ivanou Komanickou
USPORIADATEĽ: Stredoslovenská galéria 
MIESTO: Pretórium, Nám. Š. Moysesa 25, Banská Bystrica
TERMÍN: /utorok/ 10. apríla 2018 o 17.00 hod.

Súčasť programu festivalu Stredoslovenskej galérie Prvý človek bol umelec 3. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vstup voľný.

Prihlásenie