Vernisáž: 28.apríl 2018
Miesto: Nám Š. Moysesa
Trvanie do: 28.apríl 2018

Pozvánka
EVENT - Tvorivá dielňa k výstave Blažeja Baláža

Tvorivá dielňa k výstave Blažeja Baláža

Pozývame Vás na sobotnú tvorivú dielňu k výstave Blažej Baláž: ghOstwriter.

Aprílová tvorivá dielňa pre verejnosť sa začne v sobotu 28. apríla 2018 o 13.00 hod. v Pretóriu na Námestí Štefana Moysesa 25 v Banskej Bystrici.

Výstava Blažej Baláž: ghOstwriter predstaví výber z viacerých cyklov konceptuálnych textov z rokov 1990 – 2018. Baláž vo svojej tvorbe už tri desaťročia využíva text ako hlavné vyjadrovacie médium, ktoré slúži ku kritike inštitucionálneho, politického, ekonomického sveta.

Na aprílovej tvorivej dielni sa vo vlastnej tvorivej činnosti oboznámime s tvorbou autora. Budeme sledovať rôzne princípy manipulácie so slovom, vytvárať nové významy pri tvorbe novotvarov, ako i skúmať vzájomný vzťah obrazu a textu. Pomocou citovania a mixovania taktiež tvoriť vlastné obrazové kompozície na základe ich vnútornej, obsahovej výpovede.

////////////
Názov: Tvorivá dielňa k výstave Blažej Baláž: ghOstwriter
Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria
Miesto konania: Pretórium, Námestie Štefana Moysesa 25, Banská Bystrica
Termín: /sobota/ 28. 4. 2018 o 13.00 hod.

Trvanie dielne do 16.00 hod.

Tvorivá dielňa je vhodná pre dospelých, študentov a rodiny s deťmi od 10 rokov.
V prípade záujmu sa prosím objednajte do piatka 27. 4. 2018 do 12.00 hod. na tel. č: 048/4701624, 048/4701615 alebo mailom na [email protected] 

Kontaktné osoby: 
Mgr. Jana Gamcová, Mgr. Martina Martincová

Vstupné:
3 € dospelí / 1,50 € deti, žiaci, dôchodcovia / ZŤP zdarma 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Realizované s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica.

Prihlásenie