Vernisáž: 11.máj 2018
Miesto: Bethlenov dom
Trvanie do: 11.máj 2018

EVENT - Komentovaná prehliadka výstavy Jany Farmanovej

Komentovaná prehliadka výstavy Jany Farmanovej

Stredoslovenská galéria pozýva na komentovanú prehliadku výstavy Jana Farmanová: V mojich záhradách. Výstavou Vás v piatok 11. mája 2018 o 17.00 hod. prevedie autorka výstavy Jana Farmanová, ktorá zároveň uvedie aj katalóg k výstave.


Výstava Jany Farmanovej V mojich záhradách a jej diel z posledných rokov predstavuje rôzne spôsoby narácie v tvorbe významnej slovenskej maliarky strednej generácie, ktorá sa venuje intímnym témam ako rodina, “ženské rituály”, či dospievanie a premeny ženy.

Najnovšej tvorbe autorky dominuje prepojenie človeka a prírody, ktorá bola vždy v tvorbe v druhom pláne, najmä však témy premeny, rastu a zániku, ktoré sú reprezentované motívmi záhrady, rastlín, stromov a mora. Názov výstavy „V mojich záhradách“ reflektuje Farmanovej pozvanie do vlastného sveta osobných tém, ale aj malieb na plátne, malieb na veľkorozmerných papieroch, v ktorých reflektuje a inšpiruje sa aj historickou maľbou: vplyvom nemeckého romantizmu a reflexie témy prírody umelcov z obdobia 18. storočia. Jej tvorba čerpá aj z myšlienok filozofov J. S. Milla a J. J. Rousseau, ktorí vnímali prírodu ako ideál, priniesli nové estetické myšlienky o umení, kráse a cite. Dnes ich myšlienky stále rezonujú v súčasnosti ako názory v bioetike a environmentálnej filozofii. Preto v tomto smere pretrváva aj fascinácia J. Farmanovej, no túto tému predstavuje ucelene divákom prvýkrát.

JANA FARMANOVÁ (1970) je slovenská etablovaná umelkyňa, maliarka a pedagogička. Vo svojej tvorbe sa od začiatku 90. rokov 20. storočia venuje maľbe a akvarelom. Jej maľby sa tematicky zameriavajú na zobrazovanie žien v určitom momente života, na zobrazovanie mladých dievčat v stupni dospievania. Je predstaviteľkou neoexpresívnej maľby, ktorá vo figurálnych výjavoch pracuje s abstraktnými myšlienkami: vzťah (v rodine, v priateľstve, samého k sebe), vytváranie a budovanie si vzťahu k niečomu, s čím pracujeme prvýkrát. Druhým momentom je postavenie ženy v rodine, či v spoločnosti a hlavne jej vlastný svet, ku ktorému sa utieka. V ostatných rokoch dominuje v jej obrazoch téma dievčat, ich dospievania, spoznávania okolitého sveta, priateľstiev, životného smerovania. Túto tému autorka Jana Farmanová spracováva dlhoročným pozorovaním sveta svojich dvoch dcér a ich meniacich sa záujmov, častokrát čerpá z osobnej skúsenosti a priamo zo svojej rodiny.

////////
Názov: Komentovaná prehliadka výstavy Jany Farmanovej
Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria
Miesto konania: Bethlenov dom, Dolna 8, Banská Bystrica
Termín: /piatok/ 11. máj 2018 o 17.00 hod. 

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vstup voľný.

Prihlásenie