Hráme spolu


13. novembra 2019
10:00 hod.
Bethlenov dom

Všetkých srdečne pozývame na hudobný workshop Hráme spolu s prvkami muzikoterapie, ktorý povedie špeciálny pedagóg a muzikoterapeut Miro Meky Randuška.