LETNÉ AKTIVITY PRE DETI


6. júla 2021
08:30 hod.
Vila Dominika Skuteckého

Aj toto leto pripravujeme pre deti vo veku 6 – 11 r. týždenný cyklus tvorivých aktivít s názvom ARS et AMOR! Deti čakajú rôzne animačné hry a aktivity s lektormi a umelcami z rôznych oblastí, ktorí im ukážu rozmanité (nielen) výtvarné techniky a postupy. Na výber sú dva termíny, a to 6. – 9. 7. a 12.- 16. 7. 2021, prihlasovanie a info [email protected].