Nesmrteľný les


15. novembra 2019
17:00 hod.
Bethlenov dom

V rámci festivalu Prvý človek bol umelec 4 v Bethlenovom dome a Pretóriu Vás pozývame na ďalšie zo sprievodných podujatí – diskusnú prednášku s ekológmi M. Wiezikom a K. Kaliským o tajomstvách prírody a potrebe jej ochrany. Prednáška bude spojená s premietaním filmu Nesmrteľný les z produkcie Arolla Film.