Odhalenie zreštaurovaného obrazu D. Skuteckého


13. marca 2019
17:00 hod.
Vila Dominika Skuteckého
Po dočasnom uzavretí Stálej expozície Dominika Skuteckého Vás pozývame 13. marca 2019, v deň výročia umelcovho úmrtia, na odhalenie zreštaurovanej najznámejšej maľby Skuteckého z roku 1889 „Trh v Banskej Bystrici“. Vstup voľný.