OTVÁRAME NOVÚ VÝSTAVU


4. decembra 2020
10:30 hod.
Bethlenov dom

Edukatívno-prezentačná výstava Ako na umenie… 3 (portrét a figúra) realizovaná v Stredoslovenskej galérii pracuje s témou človeka v širších významových kontextoch. Nejde tu o klasický kurátorský výber diel v snahe mapovať vývoj portrétu a figurálnej tvorby. Ide skôr o predstavenie rôznych tematických okruhov, ktoré sú späté s námetom človeka a jeho existencie (fyziognómia, tvarové odlišnosti a metamorfózy, žena v pozícii dievčaťa a matky, pocity a emócie, motív masky, figúra a možnosti jej stvárnenia), predstavených v dielach autorov rôznych umeleckých prúdov. 

Výstavu sprístupňujeme verejnosti rešpektujúc všetky platné hygienické nariadenia a pokyny vlády. 

Tešíme sa na Vás!