POZVÁNKA NA VERNISÁŽ


6. októbra 2022
17:00 hod.
Bethlenov dom

Pozývame na vernisáž 6. 10. o 17:00 na výstavu Ako na umenie… 4

Hrať sa je odpradávna prirodzená ľudská činnosť. Je úzko spojená so slobodou, spontánnosťou a myslením. Prostredníctvom hry prežívame, učíme sa porozumieť novým veciam, osvojujeme si naše poznatky či nachádzame ďalšie možnosti a riešenia, ako spoznávať a uvažovať nielen o svete naokolo, ale aj o sebe samých.

Na edukatívno-prezentačnej výstave pod názvom Ako na umenie… 4 nás k samotnej hre prizývajú piati súčasní vizuálni umelci, časť z nich už ocenili aj prestížnou Cenou Oskára Čepana. Väčšina prezentovaných autorských koncepcií jednotlivých umelcov spadá do oblasti participatívneho umenia, v ktorom návštevník vystupuje z roly diváka a stáva sa účastníkom, priamym spolutvorcom. V tomto vzájomnom „dialógu“ medzi aktérom a samotným dielom ide zároveň o procesy vnímania, prežívania, ale tiež schopnosť prijať, akceptovať a byť niečoho súčasťou.

Pozývame!