Pozvánka na vernisáž


12. mája 2022
17:00 hod.
Bethlenov dom

Pozývame na otvorenie výstavy
VLADIMÍR HAVLÍK A RUDOLF SIKORA – SNEH, KAMEŇ, HVIEZDA, STROM

Spoločná výstava Rudolfa Sikoru a Vladimíra Havlíka je priestorom pre konfrontáciu dvoch ciest, ktorými je možné dospieť k rovnakému svetonázoru. Zatiaľ, čo sa Sikorova objektivizačná stratégia dotýka pozície jednotlivca v kozme, Vladimír Havlík sa oproti tomu obracia k pospolitým vzťahom budovaným na základe nonspektakulárnych gest. Pre oboch umelcov sú spoločné témy vzťahu ľudí k prírode a sebe navzájom, k zodpovednosti, k svetu a kozmu a budovaniu utopického presahu v snahe vymedziť naše premýšľanie o súčasnosti smerom k vytúženej budúcnosti.

Tešíme sa na Vás!