POZÝVAME NA PREDNÁŠKU ONLINE – Bez názvu. Nedatováno.


26. novembra 2021
17:00 hod.

Prednáška Petry Šobáňovej ponúkne pohľad do témy sprostredkovania umenia a galerijnej pedagogiky. Pozrieme sa na aktuálne dianie v odbore v Českej republike a autorka predstaví aj niekoľko konkrétnych počinov, ktoré môžu inšpirovať študujúcich aj ďalších záujemcov z radov učiteľov výtvarnej výchovy alebo galerijných pedagógov. Ťažiskom prednášky bude predstavenie projektu didaktičky výtvarnej výchovy – Petry Šobáňovej – Bez názvu. Nedatováno., ktorý je ukážkou týchto aktuálnych prístupov a bude obsahovať rad konkrétnych tipov využiteľných v pedagogickej praxi.

Prednáška bude streamovaná online na www.facebook.com/stredoslovenska.galeria. Registrácia vopred nie je potrebná.