Stojíme pri kultúre


22. mája 2019
17:00 hod.
Stredoslovenská galéria podporuje študentskú iniciatívu Stojíme pri kultúre.
Iniciatívu môžete podporiť svojím podpisom na https://stojimeprikulture.sk/