SVETOVÝ DEŇ CESTOVNÉHO RUCHU V BANSKEJ BYSTRICI 2021


Bethlenov dom
SVETOVÝ DEŇ CESTOVNÉHO RUCHU V BANSKEJ BYSTRICI
PROGRAM zapojených inštitúcií:
 
Stredoslovenská galéria 
13. 09. o 17:00 h. – diskusia s režisérkou Annou Gruskovou
ŽENA NOVEJ DOBY – Dr. Alžbeta Göllnerová Gwerková vo filme a v tanci, Bethlenov dom, Dolná 8, VSTUPNÉ 5eur
28. 9. o 17:00 h.– Komentovaná prehliadka výstavy EDMUND GWERK – PARALELY A PARADOXY s kurátorkou Zsófiou Kiss-Széman, Bethlenov dom, Dolná 8, VSTUP ZADARMO
 
25.09. o 15.00 a 16.30 h. – beseda s historikom Filipom Glockom – CESTOVANIE S TOVARIŠOM, Matejov dom, Námestie Š. Moysesa, VSTUPNÉ v cene vstupenky do múzea
26.09. o 15.00 a 16.30 h. – beseda s historikom Filipom Glockom – CESTOVANIE S TOVARIŠOM, Matejov dom, Námestie Š. Moysesa, VSTUPNÉ v cene vstupenky do múzea
26.09. o 15.00, 16.00 a 17.00 h. – podujatie TANEC S ČASOM, Thurzov dom, Námestie SNP 4., VSTUPNÉ v cene vstupenky do múzea
26.09. o 11.00, 14.00 a 16.00 h. – workshop s cestovateľom Tomášom Trstenským, Tihányiovský kaštieľ, Radvaň, VSTUPNÉ v cene vstupenky do múzea
 
26.09. – Komentovaná prehliadka na tému osobností mesta Banská Bystrica /D. Skutecký (návšteva vily D. Skuteckého) J. Cikker, stretnutie pred Radnicou o 16.00 h. – VSTUP
ZADARMO
27. 9. – Hodinová veža od 11 do 18.00 h. – VSTUP ZADARMO
27. 9. – Komentovaná prehliadka v anglickom jazyku „Poznaj mesto, v ktorom žiješ“, stretnutie pred Radnicou o 17.00 h. – VSTUP ZADARMO
 
26.09. ROTARY deň 14.00 – 17.00 h., Bohatý program pre dospelých a rodiny s deťmi, Historická radnica, Námestie SNP, Banská Bystrica. VSTUP ZADARMO