Umenie v službe


23. októbra 2018
17:00 hod.
Bethlenov dom

Pozývame na prednášku Michaely Guillaume o existenciálnom a arteterapeutickom potenciáli umenia.