Vernisáž a prednáška k výstave: Boris Vaitovič – Následky ticha


19. októbra 2021
17:00 hod.
Bethlenov dom

Pozývame na vernisáž výstavy a prednášku intermediálneho umelca Borisa Vaitoviča.

Transformácia, distribúcia, impedancia, indukcia, kapacita, reziduálny, cyklický. Jednoduché vysvetlenie pojmov, o ktorých nie je veľa počuť, alebo krátky svetelný zážitok? Príbeh procesov, ktoré stoja za našou ekologickou prítomnosťou inou rečou, alebo školácka fyzika v službách mediálneho umenia.

Popri mnohých globálnych ekologických témach sa význam individuálneho prístupu zdá zanedbateľný až zbytočný.  Predstava reálnych energetických nákladov spojená s uspokojením našich fiktívnych potrieb sa presunula za hranicu vnímateľných fyzikálnych a chemických procesov.  Rúško pokroku civilizácie nám potichu prekrylo hlas svedomia možnosťou finančnej kompenzácie nákladov.

Predstavené video a komorná svetelná inštalácia otvára otázky komfortu, množstva či spotreby. Vo svojej fyzikálnej podstate sprítomňuje menej populárne možnosti získavania elektriny z prebytkov iných energeticky neúsporných procesov. Je to krátke vizuálne „haiku“.

 

Boris Vaitovič