VILY V PREMENÁCH ČASU


19. mája 2022
17:00 hod.
Vila Dominika Skuteckého

Pozývame na PREDNÁŠKU
Zuzany Grúňovej zo Žilinskej univerzity
VILY V PREMENÁCH ČASU

Vstupné 2 eurá.
Študenti a učitelia umeleckých škôl VSTUP VOĽNÝ.
Srdečne pozývame!