VYPOVEDANÍ / KOMENTOVANÁ PREHLIADKA


9. júla 2019
17:00 hod.
Bethlenov dom

Pozývame na komentovanú prehliadku výstavy Vypovedaní / Cigáni v slovenskom výtvarnom umení 19. a 20. storočia. Výstavou Vás prevedie kurátor výstavy Miroslav Kleban.