ZÁHRADA V MESTE /diskusia


28. júna 2022
17:00 hod.
Vila Dominika Skuteckého

Pozývame na DISKUSIU – ZÁHRADA V MESTE
s odborníkmi Ing. Annou Faturovou, Ing. Janou Pavlíkovou a Ing. Michalom Marcinovom

Diskusia na tému „záhrada“ je jedným z odborných podujatí už 6. ročníka projektu Prvý človek bol umelec. Kým predchádzajúce festivaly boli venované umeniu a D. Skutezkému, tento ročník je venovaný ZÁHRADE, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Vily D. Skuteckého. Vila aj so záhradou sú evidované ako národná kultúrna pamiatka. Cieľom diskusie je na jednej strane priblížiť kontext mestskej záhrady v 19. storočí (jej význam a úlohu v minulosti), ako aj jej funkcie dnes, vrátane objasnenia podmienok inštitucionálnej ochrany a hľadania možností obnovy. Na druhej strane chceme aktivizovať záujem o tento fenomén a podnietiť diskusiu o jej význame v kontexte nevyhnutnosti zelene v mestách.

Vstupné 2 eurá.

Študenti a učitelia umeleckých škôl VSTUP VOĽNÝ.

Srdečne pozývame!