ZREŠTAUROVANÉ – maľby Dominika Skuteckého


21. augusta 2019
17:00 hod.
Vila Dominika Skuteckého
Reštaurátor Miroslav Slúka odhalí najnovšie zreštaurované obrazy Skuteckého.
V prednáške priblíži zaujímavosti z reštaurovania celej galerijnej kolekcie obrazov Dominika Skuteckého.